25 listopada 2022 Informacje

Komunikat dot. naboru wniosków o preferencyjny zakup węgla i wniosków o wypłatę dodatku węglowego

W związku z prowadzonym naborem wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego informujemy, że w tym roku kalendarzowym realizowane będą wnioski składane do 30 listopada 2022 r.

Mieszkańcy, którzy złożą wnioski po tym terminie, będą mogli skorzystać jedynie z puli przewidzianej na 2023 rok tj. max 1,5 tony na gospodarstwo domowe.

Szczegóły dotyczące naboru oraz wzór wniosku dostępne na: https://liszki.pl/mozna-juz-skladac-wnioski-o-preferencyjny-zakup-wegla,art-3978


Również do 30 listopada 2022 roku mieszkańcy gminy Liszki mogą składać (na Dzienniku Podawczym lub elektronicznie) wnioski o wypłatę dodatku węglowego. Wnioski złożone elektronicznie muszą być uwierzytelnione profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Wysokość dodatku węglowego wynosi 3 tys. zł i będzie wypłacona w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia , kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Szczegóły dotyczące naboru oraz wzór wniosku dostępne na: https://liszki.pl/wniosek-o-wyplate-dodatku-weglowego,art-3915

Komunikat dot. naboru wniosków o preferencyjny zakup węgla i wniosków o wypłatę dodatku węglowego