Władze Gminy

Wójt Gminy

Wójt Gminy Liszki
Wojciech Starowicz


wojciech.starowicz@liszki.pl
Urząd Gminy Liszki
32-060 Liszki; ul. Mały Rynek 2, pok.5

Godziny i dni przyjmowania stron:

 • Poniedziałek: godz. 13:00-17:00

Sekretariat Wójta Gminy Liszki
12 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 531                                             
tel. bezpośredni 12 257 65 31


Zastępca Wójta Gminy Liszki
Bartłomiej Stawarz

Urząd Gminy Liszki
32-060 Liszki; ul. Mały Rynek 2, pok. 7

tel. 12 280 62 34, 12 280 62 41


Rada Gminy Liszki

 • Kaczor Zbigniew – Przewodniczący Rady
 • Kącik Sławomir – Wiceprzewodniczący Rady
 • Korczek Grzegorz – Wiceprzewodniczący Rady
 • Buczek Marek
 • Cetera Wiesław
 • Dyna Monika
 • Konik Artur
 • Kowalik Adam
 • Mazur Marcin
 • Mazurkiewicz Janusz
 • Ryszka Michał
 • Słowiński Patryk
 • Świadek Urszula
 • Trojan Janusz
 • Wyżga Józefa

IMIENNY WYKAZ GŁOSOWANIA RADNYCH - 2024 r.

Komisja Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

 • Wyżga Józefa - Przewodniczący Komisji
 • Cetera Wiesław - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Buczek Marek - Członek Komisji
 • Mazurkiewicz Janusz – Członek Komisji

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Bezpieczeństwa Publicznego

 • Dyna Monika - Przewodniczący Komisji
 • Mazur Marcin - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Korczek Grzegorz - Członek Komisji
 • Kaczor Zbigniew - Członek Komisji

Komisja Rewizyjna

 • Świadek Urszula - Przewodniczący Komisji
 • Słowiński Patryk - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Trojan Janusz - Członek Komisji

Komisja Budżetu i Rozwoju

 • Kowalik Adam - Przewodniczący Komisji
 • Wyżga Józefa - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Kącik Sławomir - Członek Komisji
 • Konik Artur - Członek Komisji
 • Ryszka Michał - Członek Komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 • Ryszka Michał - Przewodniczący Komisji
 • Konik Artur - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Dyna Monika - Członek Komisji

 

Biuro Rady Gminy
mgr Małgorzata Kamińska
ul. Mały Rynek 18,  pok. 1
tel. 12 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 556

 • poniedziałek 8.00 - 17.00
 • od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
 • piątek 7.30 - 14.30