Chór Vox Nicolai

Chór parafialny Parafii Rzymskokatolickiej im. Świętego Mikołaja w Liszkach. „Vox Nicolai” to chór mieszany, skupiający młodzież uczącą się, studiującą, oraz dorosłych, pragnących realizować i rozwijać swoje zamiłowanie do śpiewu. Repertuar chóru obejmuje kilkadziesiąt utworów, głównie religijnych, co czyni go czynnym uczestnikiem uroczystości parafialnych. Chór skupia się głównie na działalności w parafii, ale i występuje gościnnie w innych miejscach. Co roku zaprasza słuchaczy na koncert kolęd, a w okresie Wielkiego Postu wykonuje „Pasję wg św. Jana” kompozycji Ireny Pfeiffer.

Zespół liczy obecnie ponad 20 osób. Próby wspólne odbywają się we wtorki o godzinie 19.00.

Dyrygentem chóru jest organista Paweł Mastek.
Zapraszamy gorąco chętnych do śpiewu w chórze!