O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Celem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Informacje o programie oraz regulamin dostępne na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

Na skróty:

  1. ZŁOŻENIE WNIOSKU
  2. PUNKT KONSULTACYJNY
  3. WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU

 

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

1. w serwisie „gov.pl” lub
2. w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) po utworzeniu konta i zalogowaniu się na stronie internetowej pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

Zanim zdecydujesz się na wypełnienie wniosku o dofinansowanie czy poprosisz o konsultację zapoznaj się z Regulaminem Programu Czyste Powietrze

 

 

 

PUNKT KONSULTACYJNY CZYSTEGO POWIETRZA

W Urzędzie Gminy w Liszkach ul. Mały Rynek 2 funkcjonuje punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” gdzie przy pomocy pracownika Gminy mogą Państwo skorzystać z przygotowanego stanowiska komputerowego oraz wypełnić wniosek o dofinansowanie oraz wniosek o rozliczenie.

Pomoc w wypełnieniu wniosku jest udzielana wyłącznie po prawidłowo wypełnionym formularzu informacyjnym (pdf) oraz wcześniejszym umówieniu wizyty.

Wszystkie spotkania bezpośrednie odbywają się w budynku Urzędu Gminy w pok. 14. tel. 501313457,
w poniedziałki, w godzinach 12:00 – 17:00 oraz
w środy, w godzinach 7:30 – 12:30
Telefon odbierany jest w godzinach otwarcia punktu. Jeśli nie odbieramy oznacza to, że właśnie obsługujemy mieszkańców.

UWAGA:
Program Czyste powietrze nie jest programem gminnym. Rozpatrywanie wniosków i udzielanie dofinansowania wnioskodawcom jest wyłączną kompetencją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Wszelkie pytania dotyczące statusu wniosku, umowy Czyste Powietrze itp. prosimy kierować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

 

 

 

 

WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

PRZED WIZYTĄ W URZĘDZIE NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z REGULAMINEM ORAZ WYMAGANĄ DOKUMENTACJĄ PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Pomocne źródła:

- informacje o programie

- Portal Beneficjenta WFOŚiGW w Krakowie

- dokumentacja dla Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 


CZYSTE POWIETRZE W LISZKACH

Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu Gminy Liszki
realizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze” (stan na 30.09.2023 r.):
Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 486
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 368
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 4 135 921,66 zł


Ważne!

1. Komunikat w sprawie nieuczciwych ofert kierowanych do Wnioskodawców programu „Czyste Powietrze”

W związku z informacjami o nieuczciwych wykonawcach, którzy proponują wykonanie prac dofinansowanych z Programu „Czyste Powietrze” informujemy, iż Beneficjent dokonuje wyboru wykonawcy/ów realizujących usługi, dostawy, roboty budowlane w ramach przedsięwzięcia na własne ryzyko. Wykonawców i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie łączy żadna umowa lub zobowiązanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów związanych z realizacją przedsięwzięcia, zawieranych przez Beneficjentów z wykonawcami. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jak również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie nie promują konkretnych firm instalacyjnych, dystrybucyjnych i wykonawczych.

2. Prosimy o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Szczegóły na: https://czystepowietrze.gov.pl/sprawdz-oferte-na-swoje-nowe-zrodlo-ciepla/