Kontakt z referatami urzędu

Referat Finansowo-Księgowy
12/2576541, 12/2576561
Referat Podatków i Opłat
tel. 12/2576542, 12/2576558
Referat Inwestycji i Infrastruktury
tel. 12/2806244, 12/2576534, 12/2576543
 
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
tel. 12/2576545, 12/2576546, 12/2576570
Ekodoradca tel. 12/2576571, 12/2576549, 12/2576553
Referat Społeczno Administracyjny
tel. 12/2576551
Informatyk tel. 12/2576567
 
Referat Planowania Przestrzennego i Geodezji
tel. 12/2806242, 12/2576554, 12/2576563
Geodezja tel. 12/2576557
Referat Kultury Promocji i Sportu
tel. 12/2576547
 
Urząd Stanu Cywilnego
tel. 12/2576566, 12/2576537
Referat Spraw Obywatelskich
tel. 12/2576562, 12/2576552
 
Samodzielne Stanowisko ds.Zarządzania Kryzysowego i Ochotniczych Straży Pożarnych
tel. 12/2576548
Biuro Rady Gminy
tel. 12/2576556