EKO TEAM

7 maja 2020 roku Gmina Liszki zawarła umowę ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska określającą warunki udzielenia wsparcia finansowego oraz realizacji projektu pn. EKO TEAM współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego ELENA, w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej.

Podstawowym celem projektu EKO TEAM jest zorganizowanie sieci ekodoradców, działających na terenie Gminy Liszki, których głównym zadaniem będzie aktywne przyczynianie się do realizacji inwestycji, służących podniesieniu efektywności energetycznej budynków, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii oraz poprawie jakości powietrza na obszarze Gminy Liszki.

Przewiduje się, że dzięk  udziałowi w programie EKO TEAM, na przestrzeni 2020-2021, Gmina osiągnie następujące cele:
Szacowana roczna oszczędność energii końcowej: 3,65 [ Gwh/rok]
Szacowana roczna produkcja energii końcowej z OZE: 0,14  [Gwh/rok]
Szacowana roczna redukcja ekwiwalentu CO 2 : 2346  [ t/rok]

Skontaktuj się z Ekodoradcami w naszej  Gminie, aby uzyskać informacje o wymianie źródła ciepła, termomodernizacji lub instalacji odnawialnych źródeł energii. Dowiedz się o dostępnych programach dofinansowania.

Ekodoradcy w Gminie Liszki:
Katarzyna Mrożek
k.mrozek@liszki.pl
tel. (12) 257 65 49

Paulina Stadnik-Chyrc
p.stadnik-chyrc@liszki.pl
tel. (12) 257 65 49

Nasi Ekodoradcy :

- udzielą ci porad i doradzą w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynku, zastosowania nowego źródła ciepła, inwestycji w instalacje odnawialnych źródeł energii
- pomogą ci w sporządzeniu wniosku aplikacyjnego i innej dokumentacji niezbędnej do otrzymania dofinansowania do inwestycji oraz jej przeprowadzenia i rozliczenia

Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej strony internetowej ponoszą jej autorzy. Niekoniecznie zawiera ona opinię Unii Europejskiej. Ani Europejski Bank Inwestycyjny, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej informacji.

 

„Czyste powietrze”

W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze. 

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in.  na: wymianę starego kotła grzewczego (warunek konieczny), docieplenie domu, wymianę okien i drzwi czy instalację odnawialnych źródeł energii (w formie preferencyjnej pożyczki).

Maksymalna kwota dotacji

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki.
Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Realizacja programu: lata 2018-2029

Podpisywanie umów do: 31.12.2027 r

Szczegółowe informacje nt. Programu znajdują się na Portalu Beneficjenta: przejdź>>>

Prezentacja dot. Programu Priorytetowego Czyste Powietrze: przejdz>>>

Ulotka Programu Priorytetowego Czyste Powietrze: przejdz>>>

Kontakt:

infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00):

502 073 066
e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl

Doradcy energetyczni – kontakt  – przejdź>>

 

„Mój prąd”

Chcesz otrzymać dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej? Skorzystaj z programu priorytetowego „Mój prąd”.

Program priorytetowy „Mój Prąd” stanowi unikatowy instrument, który jest dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparciu segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV). Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej
z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Wniosek możesz złożyć: elektronicznie przez internet, w wersji papierowej w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) lub przesłać go drogą pocztową, ewentualnie kurierem, na adres NFOŚiGW.

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet – potrzebujesz profilu zaufanego (eGO) lub
e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość. Sprawdź, jak założyć profil zaufany lub jak korzystać z e-dowodu.

Jeśli chcesz zalogować się e-dowodem – potrzebujesz skrzynki ePUAP. Służy ona do komunikacji z urzędem. W skrzynce znajdziesz na przykład swoje pisma wysłane do urzędów. Sprawdź, jak założyć konto ePUAP.

Z uwagi na brak technicznych możliwości uruchomienia od 13.01.2020 r. nowego formularza wniosku elektronicznego został wprowadzony okres przejściowy od dnia 13.01.2020 r. do 10.02.2020 r. w którym będą przyjmowane wnioski na starych i nowych formularzach.

Dofinansowaniu podlegają instalacje PV o mocy 2-10 kW. Dofinansowanie w formie dotacji obejmuje do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 23.07.2019 r., natomiast projekt musi być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.