Razem dla bezpieczenstwa - doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Liszki

Gmina Liszki realizuje projekt „Razem dla bezpieczeństwa - doposażenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Liszki”.  W ramach projektu zaplanowano zakup dwóch motopomp na przyczepach oraz wyposażenia dla 10 jednostek OSP.

Celami projektu są przede wszystkim:  wzrost realnego bezpieczeństwa mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie gminy, który charakteryzuje czas dojazdu służb ratunkowych do miejsca zdarzenia oraz możliwość posługiwania się odpowiednim sprzętem technicznym pozwalającym na sprawne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, ograniczenie lub zapobieżenie negatywnym skutkom dla środowiska powodzi i podtopień oraz miejscowych zagrożeń (skażenie źródeł wody pitnej w wyniku zalania, niszczenie upraw w wyniku podtopień, skażenie wody i gleby w wyniku wypadków komunikacyjnych, pożary użytków zielonych i lasów itp.).

Łączna wartość projektu wynosi 225 237,98 zł, w tym dofinansowanie: 180 190,38 zł.

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W wyniku realizacji działań projektowych zrealizowano zakup dwóch motopomp na przyczepach  (VICTOS S 150)  oraz elementów wyposażenia łącznie dla 10 jednostek OSP, w tym:

 1. zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 - 1 komplet
 2. zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 - 1 komplet
 3. zestaw Ratownictwa Medycznego PSP R1 - 1 komplet z deską i komplet szyn
 4. detektor Drager x-am 2500 (EX,02, CO H2S)- 1 szt.
 5. przecinarka STIHL TS420 - 1 szt.
 6. detektor prądu przemiennego AC Hot-Stick - 1 szt.
 7. skaner termiczny Red Hawk z laserem - 1 szt.
 8. defibrylator IPAD SP1 - 1 szt.
 9. agregat prądotwórczy ESE 606 HS-GT - 1 szt.
 10. pilarka STIHL MS 241 CM - 1 szt.
 11. piła ratownicza do szyb hartowanych - 1 komplet
 12. fantom ćwiczebny ze wskaźnikiem do nauki RKO - 1 komplet
 13. sanie ratownictwa lodowego (deska lodowa) - 1 szt.
 14. drabina ratownicza dwuprzęsłowa 2x18s - 1 szt/
 15. komplet 6 szt. ładowanych dysków sygnalizacyjnych - 2 komplety,
 16. smok ssawny prosty 110 - 1 szt.
 17. podpora stabilizacyjna PT 1200 - 1 szt.
 18. mostek przejazdowy gumowy 2x75, wym. 855x300x85 - 2 szt.
 19. kamizelka KED 1 szt.
 20. pas strażacki z zatrzaśnikiem - 4 komplety
 21. uprząż Singing Rock EXPERT 3D Speed - 4 sztuki
 22. ubranie strażackei specjalne DRAGOn - 3 komplety
 23. kombinezon termiczny Racing Classic Neo+buty neopr - 1 szt.
 24. ubranie koszarowe 3 częściowe - 5 kompletów
 25. buty strażackie skórzane Hercules - 5 par
 26. aparat PSS 4000 butla stalowa 6L maska FPS 7000 - 4 szt.
 27. sygnalizator bezr. Bodyguard - 2 szt.

Zakupiony sprzęt został przekazany w trakcie realizacji projektu bezpośrednio do poszczególnych jednostek OSP.

Łączna wartość wydatków w ramach projektu: 221 348,23 zł ,w tym dofinansowanie w kwocie 177 078,58 zł.

Projekt jest realizowany w ramach poddziałania 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.