Sprzedaż działek gminnych

2022-11-17 Informacja o wyniku z przeprowadzonego trzeciego przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż działki nr 533/2 o pow. 0,16ha położonej w Kaszowie (PPG.6840.7.2022)

2022-11-15 Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 3071/15 położonej w Kaszowie gm. Liszki. (PPG.6840.9.2022)

2022-11-07 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Liszki położonych w miejscowości Kaszów oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 3517/27 o pow. 0,1000ha, 3517/28 o pow. 0,1100ha, 3517/29 o pow. 0,1490ha i 3517/30 o pow. 0,1465ha (PPG. 6840.21.2022)

2022-11-07 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Liszki położonych w miejscowości Kaszów oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 3517/23 o pow. 0,1255ha, 3517/24 o pow. 0,1690ha, 3517/25 o pow. 0,1000ha i 3517/26 o pow. 0,1000ha (PPG. 6840.20.2022)

2022-11-07 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Liszki położonych w miejscowości Kaszów oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 3517/19 o pow. 0,1000ha i 3517/20 o pow. 0,1000ha (PPG. 6840.19.2022)

2022-11-03 Informacja o wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 3071/9 o pow. 2,3990ha położonej w Kaszowie. (PPG.6840.22.2022)

2022-11-02 Wójt Gminy Liszki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w którym przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, udział Gminy Liszki w wysokości 1/2 części w prawie współwłasności nieruchomości gruntowej, zabudowanej, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1527/3 położoną w miejscowości Kaszów, gm. Liszki. (PPG.6840.1.16.2022)

2022-10-24 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Liszki położonych w miejscowości Kaszów oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 3065/9 o pow. 0,4042ha, 3065/10 o pow. 0,4256ha, 3065/11 o pow. 0,6097ha i 3065/12 o pow. 2,0531ha (PPG. 6840.24.2022)

2022-10-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (PPG.6840.1.15.2022)

2022-10-12 Wójt Gminy Liszki ogłasza trzeci przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Kaszów oznaczonej jako działka nr 533/2 o pow. 0,16ha (PPG. 6840.7.2022)

2022-10-11 Informacja o wyniku z przeprowadzonego drugiego przetargu na sprzedaż działki nr 1960/1 o pow. 0,06ha położonej w Kaszowie (PPG.6840.8.2022)

2022-10-05 Informacja o wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 3517/30 o pow. 0,1465ha położonej w Kaszowie (PPG.6840.21c.2022)

2022-10-05 Informacja o wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 3517/29 o pow. 0,1490ha położonej w Kaszowie (PPG.6840.21b.2022)

2022-10-05 Informacja o wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 3517/28 o pow. 0,11000ha położonej w Kaszowie (PPG.6840.21a.2022)

2022-10-05 Informacja o wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 3517/27 o pow. 0,1000ha położonej w Kaszowie (PPG.6840.21.2022)

2022-10-04 Informacja o wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 3517/26 o pow. 0,1000ha położonej w Kaszowie (PPG.6840.20c.2022)

2022-10-04 Informacja o wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 3517/25 o pow. 0,1000ha położonej w Kaszowie (PPG.6840.20b.2022)

2022-10-04 Informacja o wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 3517/24 o pow. 0,1690ha położonej w Kaszowie (PPG.6840.20a.2022)

2022-10-04 Informacja o wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 3517/23 o pow. 0,1255ha położonej w Kaszowie (PPG.6840.20.2022)

2022-10-04 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Rączna utworzonej z działek ewidencyjnych numer 1380/2, 1381/2 i 2202/2 o łącznej pow. 0,3648ha. (PPG.6840.10.2022)

2022-10-04 Informacja o wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 3517/20 o pow. 0,1000ha położonej w Kaszowie. (PPG.6840.19c.2022)

2022-10-04 Informacja o wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 3517/19 o pow. 0,1000ha położonej w Kaszowie. (PPG.6840.19b.2022)

2022-10-04 Informacja o wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 3517/22 o pow. 0,0998ha położonej w Kaszowie. (PPG.6840.19a.2022)

2022-10-04 Informacja o wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 3517/21 o pow. 0,1000ha położonej w Kaszowie. (PPG.6840.19.2022)

2022-09-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujacy działkę nr 2100/2 o pow. 0,0493ha obr. Mników. (PPG. 6840.1.14.2022)

2022-09-12 Informacja o wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnej w miejscowości Cholerzyn, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 2792/6, 2794/4, 2795/6 i 2793 o łącznej powierzchni 0,9012ha (PPG.6840.12.2022)

2022-09-09 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaszowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1960/1 o pow. 0,06ha, stanowiącej własność Gminy Liszki (PPG. 6840.8.2022)

2022-09-08 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaszowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3071/15 o pow. 3,0492ha, stanowiącej własność Gminy Liszki - PPG. 6840.9.2022 z dnia 06 września 2022 r. (PPG.6840.9.2022)

2022-09-08 Informacja o wyniku z przeprowadzonego drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 533/2 o pow. 0,16ha położonej w Kaszowie. (PPG.6840.7.2022)

2022-09-05 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Liszki przeznaczonych do sprzedaży (PPG. 6840.1.13.2022)

2022-08-31 Informacja o wyniku przetargu z przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Rącznej utworzonej z działek ewidencyjnych numer 1380/2, 1381/2 i 2202/2 o łącznej pow. 0,3648ha (PPG.6840.9.2022)

2022-08-31 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaszowie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3071/9 o pow. 2,3990ha (PPG. 6840.22.2022)

2022-08-30 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie oznaczonych jako działki nr: 3517/27 o pow. 0,1000ha, 3517/28 o pow. 0,1100ha, 3517/29 o pow. 0,1490ha, 3517/30 o pow. 0,1465ha (PPG. 6840.21.2022)

2022-08-30 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie oznaczonych jako działki nr: 3517/23 o pow. 0,1255ha, 3517/24 o pow. 0,1690ha, 3517/25 o pow. 0,1000ha, 3517/26 o pow. 0,1000ha (PPG. 6840.20.2022)

2022-08-30 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie oznaczonych jako działki nr: 3517/19 o pow. 0,1000ha, 3517/20 o pow. 0,1000ha, 3517/21 o pow. 0,1000ha, 3517/22 o pow. 0,0998ha (PPG. 6840.19.2022)

2022-08-02 Informacja o wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 3071/15 o pow. 3,0492ha położonej w Kaszowie. (PPG.6840.9.2022)

2022-08-01 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Kaszów, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 533/2 o pow. 0,16ha. (PPG.6840.7.2022)

2022-07-06 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej, stanowiącej własność Gminy położonej w miejscowości Cholerzyn, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 2792/6, 2794/4, 2795/6 i 2793 o łącznej pow. 0,9012ha objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00029709/9 (PPG.6840.12.2022)    

2022-07-06 Informacja o wyniku I przetargu na sprzedaż nieruchomości (PPG.6840.8.2022)

2022-06-27  Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Kaszów, gm. Liszki oznaczonej numerem ewidencyjnym 522/2 o pow. 0,16ha. (PPG.6840.7.2022)

14-06-2022 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Rączna, gmina Liszki objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00028763/8 utworzonej z działek ewidencyjnych numer 1380/2, 1381/2 i 2202/2 o łącznej pow. 0,3648ha (PPG.6840.9.2022)

19-05-2022 Wójt Gminy Liszki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący położoną w miejscowości Kaszów gmina Liszki działkę ewidencyjną nr 3071/9 o pow. 2,3990ha, stanowiącą własność Gminy Liszki. (PPG. 6840.1.10.2022)

19-05-2022 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Kaszów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 533/2 o pow. 0,16ha. (PPG.6840.7.2022)

10-05-2022 Wykaz działek przeznaczonych do komunalizacji (PPG.6825.10.2022)

10-05-2022 Informacja o wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu na sprzedaż działki nr 171/46 o pow.0,0649ha położonej w miejscowości Chrosna, gm. Liszki. (PPG.6840.3a.2022)

27-04-2022 Wójt Gminy Liszki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący położoną w miejscowości Cholerzyn gmina Liszki nieruchomość składająca się z działek nr 2792/6, 2794/4, 2795/6 i 2793 o łącznej powierzchni 0,9012ha, stanowiącą własność Gminy Liszki. (PPG. 6840.1.8.2022)

27-04-2022 Wójt Gminy Liszki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący położoną w miejscowości Rączna gmina Liszki nieruchomość składająca się z działek nr 1380/2, 1381/2, 2202/2 o łącznej powierzchni 0,3648ha, stanowiącą własność Gminy Liszki. (PPG. 6840.1.9.2022)

13-04-2022 Wójt Gminy Liszki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obejmujący położoną w miejscowości Kaszów gmina Liszki działkę ewidencyjną nr 3071/15 o pow. 3,0492ha, stanowiącą własność Gminy Liszki. (PPG. 6840.1.7.2022)

11-04-2022 Wójt Gminy Liszki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obejmujący położoną w miejscowości Kaszów gmina Liszki działkę ewidencyjną nr 1960/1 o pow. 0,06ha, stanowiącą własność Gminy Liszki. (PPG. 6840.1.6.2022)

07-04-2022 Wójt Gminy Liszki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obejmujący położoną w miejscowości Rączna gmina Liszki działkę ewidencyjną nr 1068/11 o pow. 0,0964ha, stanowiącą własność Gminy Liszki (PPG.6840.1.5.2022)

07-04-2022 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Chrosna oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 171/46 o pow. 0,0649ha (PPG.6840.3.2022)

28-03-2022 Wójt Gminy Liszki ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kaszów, gm. Liszki oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 3065/9 o pow. 0,4042ha, 3065/10 o pow. 0,4256ha, 3065/11 o pow. 0,6097ha, 3065/12 o pow. 2,0531ha (PPG. 6840.17.2021)

28-03-2022 Wójt Gminy Liszki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Liszki obejmujący położoną w miejscowości Mników gmina Liszki działkę ewidencyjną nr 1182/10 o pow. 0,0184ha oraz działkę nr 94/2 o pow. 0,0145ha położoną w miejscowości Ściejowice gm. Liszki. (PPG. 6840.1.3.2022)

28-03-2022 Wójt Gminy Liszki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki obejmujący położoną w miejscowości Kaszów gmina Liszki działkę ewidencyjną nr 533/2 o pow. 0,16ha, (PPG. 6840.1.4.2022)

17-02-2022 Informacja o wyniku z przeprowadzonego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 3071/15 o pow. 3,0492ha położonej w miejscowości Kaszów. (PPG.6840.12.2021)

10-02-2022 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego (PPG. 6840.1.2.2022)

21-12-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Liszki położonych w miejscowości Kaszów tj. działki nr 3065/9 o pow. 0,4042ha, działki nr 3065/10 o pow. 0,4256ha, działki nr 3065/11 o pow. 0,6097ha i działki nr 3065/12 o pow. 2,0531ha. (PPG. 6840.17.2021)

14-12-2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (PPG.6840.1.8.2021)

14-12-2021 Informacja o wyniku II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 1471/25 położonej w miejscowości Morawica (PPG.6840.16.2021)

08-12-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Kaszów oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3071/15 o pow. 3,0492ha. (PPG.6840.12.2021)

01-12-2021 Informacja o wyniku z przeprowadzonego drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rącznej utworzonej z działek ewidencyjnych numer 1380/2, 1381/2 i 2202/2 (PPG.6840.14.2021)

16-11-2021 Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonych pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych (PPG.6840.17.2021)

08-11-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczany na sprzedaż działki nr 1960/1 o pow. 0,0600ha położonej w miejscowości Kaszów. (PPG. 6840.13.2021)

26-10-2021 Informacja o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2121/9 położonej w Mnikowie (PPG.6840.6a.2021)

26-10-2021 Informacja o wyniku III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2121/7 położonej w Mnikowie. (PPG.6840.6.2021)

11-10-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Morawica, gmina Liszki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1471/25 o pow. 1,8081ha (PPG.6840.16.2021 )

28-09-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Rączna, gmina Liszki utworzonej z działek ewidencyjnych numer 1380/2, 1381/2
i 2202/2 o łącznej pow. 0,3648ha (PPG.6840.14.2021)

27-09-2021 Wójt Gminy Liszki unieważnia przetarg na sprzedaż działki nr 1960/1 o pow. 0,0600ha położonej w Kaszowie, gm. Liszki (PPG. 6840.13.2021)

10-09-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości, położonych w Kaszowie, stanowiących własność Gminy Liszki. (PPG.6840.17.2021)

09-09-2021 Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Liszki przeznaczonych do sprzedaży (PPG.6840.1.7.2021)

06-09-2021 Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Morawica, gm. Liszki oznaczonej jako działka nr 1471/25 o pow. 1,8081ha. (PPG.6840.16.2021)

31-08-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg na sprzedaż działki nr 3071/15 o pow. 3,0492ha położonej w Kaszowie (PPG.6840.12.2021)

24-08-2021 Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rączna utworzonej z działek ewidencyjnych numer 1380/2, 1381/2 i 2202/2 o łącznej pow. 0,3648ha, stanowiącej własność Gminy Liszki (PPG.6840.14.2021)

20-08-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza trzecie przetargi na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Mników (PPG. 6840.6.2021)

08-06-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż działki nr 1960/1 o pow. 0,0600ha położnej w miejscowości Kaszów (PPG.6840.13.2021)

08-06-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rączna utworzonej z działek ewidencyjnych numer 1380/2, 1381/2 i 2202/2 o łącznej powierzchni 0,3648ha (PPG.6840.14.2021)

27-05-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg na sprzedaż działki nr 3071/15 o pow. 3,0492ha położnej w miejscowości Kaszów (PPG.6840.12.2021)

17-05-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Czułowie, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 152/1 o powierzchni 0,4900ha stanowiącej własność Gminy Liszki, objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00024736/2 (PPG.6840.24.2020)

17-05-2021 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy liszki przeznaczonej do sprzedaży (PPG.6840.1.4.2021)

12-05-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Mnikowie stanowiących własność Gminy Liszki, oznaczone jako działki nr: 2121/7 i 2121/9. (PPG.6840.6.2021)

20-04-2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujacy nieruchomość położona w miejscowości Rączna utworzoną z działek nr: 1380/2, 1381/2 i 2202/2 o łącznej pow. 0,3648ha (PPG. 6840.1.3.2021).

20-04-2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujacy nieruchomość położona w miejscowości Kaszów składającą się z działki ewidencyjnej nr 1960/1 o pow. 0,0600ha (PPG. 6840.1.2.2021).

14-04-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Kaszów, gmina Liszki objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00029385/1 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3071/12 o pow. 0,2671ha (PPG.6840.5.2021)

12-04-2021 Informacja o wyniku z przeprowadzonego III przetargu na sprzedaż działki nr 152/1 o pow. 0,4900ha położonej w Czułowie (PPG.6840.24.2020)

12-04-2021 Wójt Gminy Liszki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomość przeznaczonych do sprzedaży obejmujący działkę nr 3071/15 o pow. 3,0492ha położoną w miejscowości Kaszów (PPG. 6840.1.1.2021)

08-04-2021 Informacja o wynikach z przeprowadzonych pierwszych przetargów na sprzedaż działek w Mnikowie o numerach ewidencyjnych 2121/7 I 2121/9 (PPG.6840.6.2021)

04-02-2021 Informacja o wyniku przeprowadzonego II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Rączna gm. Liszki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1545/110 o pow. 0,0316ha oraz działka nr 1545/113 o pow. 0,0684 (PPG.6840.30.2020)

02-02-2021 Informacja o wyniku IV przetargu na sprzedaż nieruchomości (PPG.6840.14a.2020)

02-02-2021 Informacja o wyniku IV przetargu na sprzedaż nieruchomości (PPG.6840.14.2020)

02-02-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Mnikowie, stanowiących własność Gminy Liszki oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 2121/7 i 2121/9 (PPG. 6840.6.2021)

01-02-2021 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Kaszów, gmina Liszki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3071/12 o pow. 0,2671ha (PPG.6840.5.2021)

30-12-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Rączna, gmina Liszki objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00016602/5 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1545/110 o pow. 0,0316ha oraz działka nr 1545/113 o pow. 0,0684ha (PPG.6840.30.2020)

30-12-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.14.2020)

21-12-2020 Ogłoszenie o wyniku z przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.24.2020)

22-12-2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (PPG.6840.1.13.2020)

16-12-2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (PPG.6840.1.12.2020)

10-12-2020 Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki przeznaczonej do sprzedaży (PPG. 6840.1.11.2020)

26-11-2020 Informacja o wyniku przeprowadzonego I przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Rącznej oznaczonej jako działka nr 1545/110 i 1545/113. (PPG.6840.30.2020)

25-11-2020 Informacja o wyniku przeprowadzonego III przetargu na sprzedaż działki nr 3517/10 w Kaszowie. (PPG.6840.16a.2020)

25-11-2020 Informacja o wyniku przeprowadzonego III przetargu na sprzedaż działki nr 3517/9 w Kaszowie. (PPG.6840.16.2020)   

24-11-2020 Informacja o wyniku z przeprowadzonego III przetargu na sprzedaż działki nr 3517/8 położonej w Kaszowie (PPG.6840.15a.2020)

24-11-2020 Informacja o wyniku z przeprowadzonego III przetargu na sprzedaż działki nr 3517/7 położonej w Kaszowie (PPG.6840.15.2020)   

23-11-2020 Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.14a.2020)

23-11-2020 Ogłoszenie wyniku z przeprowadzonego trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.14.2020)

16-11-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Czułowie, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 152/1 o powierzchni 0,4900ha stanowiącej własność Gminy Liszki, objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00024736/2 (PPG.6840.24.2020)

10-11-2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (PPG. 6840.1.10.2020)

03-11-2020 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży (PPG. 6840.1.9.2020)

23-10-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki położonej w miejscowości Rączna, gmina Liszki objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00016602/5 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1545/110 o pow. 0,0316ha oraz działka nr 1545/113 o pow. 0,0684ha (PPG.6840.30.2020)

20-10-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki [3517/9 i 3517/10] (PPG. 6840.16.2020)

20-10-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki [3517/7 i 3517/8] (PPG. 6840.15.2020)

20-10-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki [3517/5 i 3517/6] (PPG. 6840.14.2020)

01-09-2020 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zamiany (PPG.6840.1.7.2020)

27-08-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Czułowie, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 152/1 o powierzchni 0,4900ha stanowiącej własność Gminy Liszki, objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00024736/2 (PPG.6840.24.2020)

14-07-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.19.2020)

14-07-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.18.2020)

14-07-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.17.2020)

14-07-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.16.2020)

14-07-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.15.2020)

14-07-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.14.2020)

10-07-2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych oo sprzedaży - 643 Chrosna (PPG.6840.1.6.2020)

10-07-2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych oo sprzedaży - 152/1 Czułów (PPG.6840.1.5.2020)

19-06-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 888/2 o pow. 0,0212ha, położonej w miejscowości Morawica, stanowiącej własność Gminy Liszki (PPG.6840.10.2020)

05-05-2020 Wójt Gminy Liszki zawiadamia z zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że od dnia 5 maja 2020 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący działkę ewidencyjną nr 888/2 o pow. 0,0212ha położoną w miejscowości Morawica, stanowiącą własność Gminy Liszki (PPG.6840.1.3.2020)

30-04-2020 Wójt Gminy Liszki zawiadamia z zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że od dnia 30 kwietnia 2020 r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży obejmujący działkę ewidencyjną nr 152/1 o pow. 0,4900ha położoną w miejscowości Czułów, stanowiącą własność Gminy Liszki (6840.1.4.2020)

06-04-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.9.2020)

06-04-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.8.2020)

06-04-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.7.2020)

26-03-2020 Informacja o zmianie terminu przeprowadzenia szóstego przetargu na sprzedaż działki nr 2121/2 o pow. 2,2882Ha położonej w Mnikowie (PPG.6840.29.2018)

23-03-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Mnikowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG. 6840.18.2019)

16-03-2020 OGŁOSZENIE o wyniku przeprowadzonego III przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.13.2019)

18-02-2020 Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży (PPG.6840.1.1.2020)

11-02-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrosnej gmina Liszki stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 642 o pow. 0,1159ha, objętej księgą wieczystą nr KR1K/00027139/8 (PPG. 6840.13.2019)

11-02-2020 Wójt Gminy Liszki ogłasza szósty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Mnikowie gmina Liszki  stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2121/2 o pow. 2,2882ha, objętej księgą wieczystą nr KR1K/00019577/1. (PPG.6840.29.2018)

12-12-2019 Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Mnikowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.18.2019)

27-11-2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (PPG. 6840.1.4.2019)

13-11-2019 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrosnej gmina Liszki stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 642 o pow. 0,1159ha, objętej księgą wieczystą nr KR1K/00027139/8 ( PPG. 6840.13.2019 )

24-10-2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (PPG.6840.1.6.2019)

19-09-2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (PPG.6840.1.5.2019)

01-08-2019 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.13.2019)

Informacja o wyniku z przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1012/2 o pow. 0,3300ha położonej w Kryspinowie

Wójt Gminy Liszki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaszowie, gmina Liszki, składającej się z działek ewidencyjnych nr: 1741, 1742, 1521/6, 1603/5 i 1740/2 o łącznej pow. 0,2179ha, objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00025815/

Wójt Gminy Liszki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrosnej gmina Liszki  stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 642 o pow. 0,1159ha, objętej księgą wieczystą nr KR1K/00027139/8

Wójt Gminy Liszki ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Mnikowie gmina Liszki stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 2121/2 o pow. 2,2882ha, objętej księgą wieczystą nr KR1K/00019577/1.

12-06-2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (PPG. 6840.1.4.2019)

14-05-2019 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego V przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.12d.2018)

14-05-2019 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego V przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.12c.2018)

14-05-2019 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego V przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.12b.2018)

14-05-2019 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego V przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.12a.2018)

14-05-2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 13 maja 2019roku (PPG.6840.1.3.2019)

13-05-2019 Wójt Gminy Liszki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kryspinowie, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1012/2 o powierzchni 0,3300ha. (PPG.6840.6.2019)

07-05-2019 Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonych trzecich przetargów ustnych nieograniczonych (PPG.6840.29.2018)

08-04-2019 Wójt Gminy Liszki ogłasza piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Rącznej stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.12.2018)

15-03-2019 Wójt Gminy Liszki przeznacza do sprzedaży działkę nr 1012/2 o pow. 0,3300ha położoną w Kryspinowie - wykaz nieruchomości nr (PPG.6840.1.2.2019)

26-02-2019 Wójt Gminy Liszki ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Mnikowie (PPG.6840.29.2018)

30-01-2019 Wójt Gminy Liszki ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Rącznej stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.12.2019)

30-01-2019 Wójt Gminy Liszki ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Rącznej stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.13.2019)

30-01-2019 Wójt Gminy Liszki ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Rącznej stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.14.2019)

20-11-2018 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Mnikowie oznaczonych ewidencyjnie jako: działka nr 2121/1 o pow. 1,9313ha i dz. nr 2121/2 o pow. 2,2882ha. (PPG. 6840.29.2018)

18-10-2018 Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonych pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych (PPG.6840.29.2018)

17-10-2018 Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonych trzecich przetargach ustnych nieograniczonych (PPG.6840.14.2018)

16-10-2018 Ogłoszenie o wynikach z przeprowadzonych trzecich przetargach ustnych nieograniczonych (PPG.6840.13.2018)

15-10-2018 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonych trzecich przetargach ustnych nieograniczonych (PPG.6840.12.2018)

08-10-2018 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.18.2018)

07-08-2018 Wójt Gminy Liszki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Morawicy, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1471/19 o powierzchni 2,2003ha stanowiącej własność Gminy Liszki, objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00004977/7 (PPG.6840.28.2018)

09-07-2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Kaszów (PPG. 6840.1.4.2018)

04-07-2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia  (Mników) (PPG.6840.1.3.2018)

22-06-2018 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Morawica) (PPG. 6840.1.2.2018)

14-06-2018 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Rącznej stanowiących własność Gminy Liszki (PPG. 6840.12.2018)

14-06-2018 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Rącznej stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.13.2018)

14-06-2018 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Rącznej stanowiących własność Gminy Liszki (PPG. 6840.14.2018)

09-05-2018 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonych pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych w sprzedarz działek w Rącznej (PPG.6840.14.2018)

08-05-2018 OGŁOSZENIE o wynikach przeprowadzonych pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych - Działka nr 1545/94, Działka nr 1545/95,

08-05-2018 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działka nr 1545_96

08-05-2018 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU - działka nr 1545_97

07-05-2018 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonych pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych PPG.6840.12.2018

26-03-2018 Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr:1545/98, 1545/99, 1545/103, 1545/104 położonych w Rącznej, stanowiących własność Gminy Liszki"  - PPG.6840.14.2018

26-03-2018 Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr:1545/94, 1545/95, 1545/96, 1545/97 położonych w Rącznej, stanowiących własność Gminy Liszki"  - PPG.6840.13.2018

26-03-2018 Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr: 1545/87, 1545/88, 1545/89, 1545/90, 1545/91, 1545/93 położonych w Rącznej, stanowiących własność Gminy Liszki "  - PPG.6840.12.2018

06-02-2018 Wykaz  nieruchomości przeznaczonych do zbycia (PPG.6840.1.1.2018)

12-12-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaszowie, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 3652/1 o powierzchni 0,1954ha stanowiącej własność Gminy Liszki objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00027510/3 (PPG.6840.16.2017)

24-11-2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w miejscowości Kryspiów i Kaszów (PPG. 6840.1.7.2017)

06-10-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki - (PPG.6840.18.2017 )

06-10-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrosnej, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 9/2 o powierzchni 0,21ha stanowiącej własność Gminy Liszki objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00019969/6 (PPG.6840.19.2017)

20-09-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrosnej, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 642 o pow. 0,1159ha stanowiącej własność Gminy Liszki objętej Księgą Wieczystą nr  KR1K/00027139/8 (PPG.6840.6.2017)

20-09-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Kaszowie stanowiących własność Gminy Liszki (PPG.6840.16.2017 & PPG.6840.17.2017)

24-08-2017 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY nr  (PPG.6840.1.6.2017)  (PPG 6871.1.76.2017)

11-08-2017 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.6.2017)

04-08-2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży PPG.6840.1.4.2017 z dnia 04 sierpnia 2017 r. (PPG.6840.1.4.2017)

11-07-2017 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 899 O POW. 2,2200HA POŁOŻONEJ W MORAWICY (PPG.6840.8.2017)

04-07-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrosnej, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 642 o powierzchni 0,1159ha stanowiącej własność Gminy Liszki objętej Księgą Wieczystą nr KR1K/00027139/8 (PPG.6840.6.2017)

27-06-2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - (PPG. 6840.1.5.2017)

30-05-2017 Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy liszki przeznaczonych do zbycia - (PPG.6840.1.4.2017)

26-05-2017 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.6.2017)

09-05-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Morawicy, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 899 o powierzchni 2,2200ha stanowiącej własność Gminy Liszki (PPG.6840.8.2017)

20-04-2017 Ogłoszenie o organizowanym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 642 o pow. 0,1159ha położonej w Chrosnej (PPG.6840.6.2017)

20-04-2017 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - PPG.6840.1.3.2017 z dnia 18.04.2017 r.

24-03-2017 Informacja o wyniku rokowań na sprzedaż działki nr 171/31 w Chrosnej (PPG.6840.10a.2016)

22-03-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujący działkę nr 899 o pow 2,2ha połozonej w Morawicy, stanowiącą własność Gminy Liszki (PPG.6840.1.2.2017)

07-03-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujący działkę nr 642 o pow. 0,1159ha położoną w Chrosnej, stanowiącą własność Gminy Liszki (PPG 6871.1.38.2017) (wykaz)

16-02-2017 Wójt Gminy Liszki ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Liszki składającej się z działki nr 171/31 o pow. 0,1344ha położonej
w Chrosnej, gmina Liszki. PPG. 6840.10a.2016 (PPG. 6840.10a.2016)

12-01-2017 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego III przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.10a.2016)

10-01-2017 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego przetargu ustnego ograniczonego (PPG.6840.9.2016)

05-01-2016 Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 335/15 o pow. 0,0092ha położonej w Budzyniu. (PPG. 6840.9.2016)

30-11-2016 Wójt Gminy Liszki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Chrosnej (PPG.6840.10a.2016)

30-11-2016 Sprostowanie do PPG.6840.9.2016 klik

16-11-2016 "Wójt Gminy Liszki ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Budzyniu, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 335/15 o pow. 0,0092ha ...." (PPG.6840.9.2016)

25-10-2016 Ogloszenie o wyniku przeprowadzonego II przetargu ustnego nieograniczonego (PPG.6840.10.2016)

06-10-2016  Wójt Gminy Liszki  zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) ogłasza wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia, obejmujący działki położone w Kaszowie o numerach ewidencyjnych: 3065 o pow. 4,22ha; 3059/1 o pow. 1,0580ha i 3009/1 o pow. 0,0347ha. (szcezgóly klik...)

23-09-2016 Wójt Gminy Liszki ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Chrosnej oznaczonych ewidencyjnie jako działki: nr 171/31,  nr 171/32 i nr 171/33 .... (szczegóły klik)

20-09-2016 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w Budzyniu (335/15) i Rączna (1545/70) PPG.6840.1.5.2016 (szczegóły klik1 klik2)

18-07-2016 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek w Chrosnej - PPG.6840.10.2016 (szczegóły klik...)

07-07-2016 Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Chrosna - PPG.6840.1.4.2016 (szczegóły klik...)

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej w miejscowości Cholerzyn i Kaszów - PPG.6840.1.3.2016 (szczegóły klik...)

Wójt Gminy Liszki ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Chrosnej stanowiących własność Gminy Liszki działka nr 171/31, 171/32, 171/33 (klik)

24-05-2016 Ogłoszenie Wójta Gminy Liszki o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości nr 899 o pow. 2,22ha w Morawicy (klik)

19-04-2016 Wykaz nieruchomości gminnych do sprzedaży w miejscowości Chrosna (klik)

29-02-2016 Ogłoszenie o  II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Morawicy (działka nr 899 o powierzchni 2,22ha) (PPG.6840.26.2015)

18-02-2016 Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 899 o pow. 2,22ha położonej w Morawicy
(klik)

22-01-2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Budzyń
(PPG.6840.1.1.2016)

28-12-2015 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Kaszów
(PPG.6840.2.4.2015)

15-12-2015 Ogłoszenie o sprzedaży działki nr 899 w Morawicy:
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Morawicy, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 899

 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Morawicy, gmina Liszki oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 936.

 

Pliki do pobrania: