Jeziorzany

Jeziorzany to miejscowość położona w południowej części gminy Liszki. Od północy graniczy z sołectwami Rączna i Ściejowice, od zachodu z wsią Wołowice, południową i zachodnią granicę wyznacza rzeka Wisła. Uwagę zwraca stare koryto rzeki, które pozostawiło kilka jeziorek przyciągających wędkarzy i weekendowych turystów, a ostatnio bobry, które budują tu swoje żeremia. Do aktywnego wypoczynku zachęcają białe skałki dające początek Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Spacer wałem wiślanym z Jeziorzan z nurtem rzeki doprowadzi nas poprzez Bramę Tyniecką do Piekar. Częściowo wieś leży w Bielańsko Tynieckim Parku Krajobrazowym. Po drodze czekają turystów atrakcyjne widoki: skałki, dworek w Ściejowicach, Klasztor w Tyńcu. Charakterystyczną ciekawostką są też uprawy wikliny mające tu niemal wiekową tradycję. Miejscowa ludność oraz mieszkańcy pobliskiej Rącznej z powodzeniem zajmują się wikliniarstwem, ich specjalnością są rozmaite kosze, które można nabyć bezpośrednio lub na krakowskich i lisieckich targowiskach.

W źródłach miejscowość pojawia się po raz pierwszy w latach 1470–1480 pod nazwą Yeszerzani. Przed 1528 rokiem była własnością biskupstwa w Krakowie. W 1528 roku bp Piotr Tomicki zamienia z klasztorem tynieckim Jeziorzany za inne wsie, zamianę potwierdza Zygmunt I Stary. W 1882 roku większa część wsi należała do szpitala św. Łazarza w Krakowie, zamieszkana była przez 402 mieszkańców, trudniących się rolnictwem i wyrobem słomkowych kapeluszy. W 1905 roku koryto Wisły zostaje skrócone o ok. 1 km i tym sposobem Wisła zostaje odsunięta od centrum wsi. W roku 1922 wieś rozpoczyna budowę szkoły sześcioklasowej systemem gospodarczym, która zostaje zakończona w 1925 roku. W 1937 roku ruszyła dawno zapowiadana budowa wałów przeciwpowodziowych. Pracami kierowali przedsiębiorcy żydowscy zatrudnieni przez państwo, natomiast roboty budowlane wykonywali specjalnie do tego celu sprowadzeni z Kresów fachowcy, zwani popularnie cubrykami, w dużej mierze potomkowie osadników holenderskich. Pracowitość budowniczych wałów robiła duże wrażenie na miejscowych. Prace posuwały się szybko i wkrótce mieszkańcy nadwiślańskich wsi mogli myśleć o przyszłości z większym optymizmem.

Warte uwagi:

  • Kapliczka w Jeziorzanach    
  • Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Jeziorzanach
  • Szkoła Podstawowa 
  • Ochotnicza Straż Pożarna 
  • Ludowy Klub Sportowy "Wisła" Jeziorzany

Sołtys:
Tadeusz Kowalik