Jednostki organizacyjne

W celu właściwego prowadzenia usług publicznych na terenie gminy Liszki powołano następujące jednostki organizacyjne: