Urzędy i Instytucje

Gminna Spółka Komunalna LIKOM

Współrzędne GPS: 50.0380327, 19.7683356


Gmina Liszki uchwałą Rady Gminy Liszki z dnia 9 listopada 2015 r. nr XVI/154/2015 podjęła decyzję o powołaniu Gminnej Spółki Komunalnej. Aktem Notarialnym z dnia 19 stycznia 2016 r. przed notariuszem Marcinem Satorą została zawarta Umowa Spółki. W związku z powyższym zadanie własne gminy w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków w gminie przekazano Likom Sp. z o.o. jako jednoosobowej spółce skarbu gminy, pozostawiając gminie (z racji nadzoru właścicielskiego) kontrolę nad ich wykonywaniem. Od 1 stycznia 2017 roku płatności za wodę i ścieki należy regulować z Likom Sp. z o. o.

Godziny pracy:

  • Poniedziałek-piątek 07:00-15:00