Budzyń

Budzyń to miejscowość położona w centralnej części gminy Liszki, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim. Oddalona od centrum Krakowa o zaledwie 11 km. Od północy i zachodu graniczy z sołectwem Cholerzyn, od południa z sołectwem Liszki, od południowego wschodu z sołectwem Kryspinów.

Budzyń położony jest na Wyżynie Krakowskiej Południowej, w regionie Bramy Krakowskiej oraz w rowie tektonicznym, zwanym Zapadliskiem Cholerzyn-Półwieś. Cała wieś objęta jest Jurajskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, od zachodu i południa graniczy z Bielańsko-Tynieckim Parkiem Krajobrazowym, który tworzy tu głęboki klif w kierunku Cholerzyna.

Sołtys:
Stanisław Kruk
tel.: +48 888 567 248
e-mail: stanislaw.kruk@gmail.com