Lisieckie Stowarzyszenie Św. Jana Kantego

Lisieckie Stowarzyszenie św. Jana Kantego powstało w 2014 r. i działa na rzecz lokalnej społeczności. Współpracuje z Urzędem Gminy w Liszkach, OSP Liszki, Parafią św. Mikołaja w Liszkach, oraz ze Szkołą Podstawową w Liszkach oraz innymi instytucjami znajdującymi się na ternie Gminy Liszki. Stowarzyszenie ma na celu wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, wspieranie działalności szkoły, ochronę dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci, organizację imprez środowiskowych oraz działalność charytatywną.

Kontakt: