Rączna

Wieś wymieniana w dokumentach Benedyktynów w Tyńcu, stanowiąca przed wiekami część dóbr Klasztory. Obecnie słynna z wikliniarstwa. Uprawa i przetwórstwo wikliny to cecha charakterystyczna Rącznej. Z uwagi na dużą ilość podmokłych terenów kiedyś można tu było spotkać rosiczkę – owadożerną roślinę. Rącznianie słyną też ze społecznikowskiego zacięcia. Od ponad stu lat funkcjonuje tu Ochotnicza Straż Pożarna, od 30 Klub Sportowy, wybudowano kościół, w dużej części szkołę i drogi.

Sołtys:
Krzysztof Krupa