Zespół Pieśni i Tańca "Ziemia Lisiecka"

Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Lisiecka” jest reprezentacyjnym zespołem Gminy Liszki działającym pod Patronatem Wójta Gminy Liszki od września 2015 r. Głównym celem działalności zespołu jest aktywne uczestnictwo w tworzeniu i upowszechnianiu kultury ludowej w Polsce oraz popularyzowanie polskiej twórczości w zakresie folkloru poza granicami kraju.

Kierownikiem artystycznym zespołu jest Pani Anna Kruczek - dyplomowany instruktor tańca o specjalności taniec ludowy z zawodowym doświadczeniem tanecznym (tancerka Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk im. S. Hadyny), magister Pedagogiki Opiekuńczo – Wychowawczej z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Stroną wokalną i muzyczną zespołu zajmuje się Pani Adrianna Raduszewska - ukończyła I i II stopień szkoły muzycznej w Krakowie, zdobywając tytuł muzyka. Potrafi grać na flecie poprzecznym, fortepianie, organach oraz keyboardzie. Wiele lat uczęszczała do różnego rodzaju zespołów muzycznych m.in. orkiestr kameralnych, chóru reprezentacyjnego szkoły muzycznej „Pueri Cantores Cracovienses” a także zespołu ludowego „Krakowiak”. Z wykształcenia jest pedagogiem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W ostatnim czasie ukończyła także studia podyplomowe z rytmiki, tańca i gimnastyki korekcyjnej dla dzieci. Opiekę nad zespołem sprawuje Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca Ziemia Lisiecka.

Podczas zajęć dzieci uczą się polskich tańców regionalnych i narodowych oraz śpiewu. Najlepsi tancerze i tancerki dodatkowo są przygotowywani do udziału w wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych Turniejach Tańców Polskich w formie towarzyskiej. 

W repertuarze zespołu znajdują się tańce i piosenki z różnych regionów Polski: Górali Beskidu Śląskiego, lubelskiego, Górnego Śląska a także tańce i piosenki z regionu górali Spiskich, polskie tańce narodowe takie jak polonez i krakowiak. Najważniejsze jednak miejsce w repertuarze zespołu zajmuje krakowiak, który jest najbliższy sercom członków zespołu z racji miejsca zamieszkania. W swoich zasobach zespół posiada także pieśni patriotyczne oraz kolędy i pastorałki. Od początku istnienia zespół uświetnia swoimi występami imprezy odbywające się na terenie gminy i poza nią, bierze udział w konkursach, przeglądach i festiwalach rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Nasi najlepsi tancerze uczestniczą także w regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych turniejach tańców polskich na terenie całego kraju i odnoszą w nich znaczące sukcesy.

Więcej infromacji na: https://www.facebook.com/zpitziemialisiecka i www.ziemialisiecka.pl