Morawica

Stąd pochodził słynny ród Toporczyków ,od których wywodzili się Tęczyńscy. Na miejscu nieznanego bliżej, drewnianego dworu na pocz. XV w. powstał w Morawicy murowany Zamek, który w poł. XVII w został ofiarowany parafii. Na jego części powstała istniejąca do dziś plebania i kościół. Zamiast piwnic są tam kute w litej skale korytarze. Jeden z nich, według podań ludowych prowadzi do Balic. Obecnie jest niedostępny. Całość zabudowań stanowi piękny zespół architektoniczny. Na pobliskim cmentarzu pochowany został kapitan pilot Mieczysław Medwecki – pilot wojskowy, który jako pierwszy zginął w czasie II wojny.

Sołtys:
Maria Frankowska