Kryspinów

Wieś powstała prawdopodobnie na przełomie XV i XVI w. Jako osada o nazwie “Wenecja”. Przedtem były tu bagna porośnięte trzciną , wydzielające nieprzyjemną woń. Zadecydowało to o nowej nazwie osady – “Śmierdząca”. Nazwa ta przetrwała do roku 1897, kiedy to ówczesny właściciel -Jan Skirliński zmienił ją na Kryspinów na cześć przodka Kryspina. Inna wersja nazwy Śmierdząca mówi, iż została przekształcona od smerda – bardziej rozumnego chłopa , zarządcy w Klasztorze.W 1915r. Skirlińscy sprzedają Kryspinów mieszczaninowi o nazwisku Suski. Spadkobiercy Suskiego to Jaworscy, Madejscy, Czechowicze. Po 1945r. majątek zostaje rozparcelowany pomiędzy miejscowych rolników, a w pałacu powstaje Państwowy Dom Dziecka, by w latach 50-tych ustąpić miejsca Gminnemu Ośrodkowi Maszynowemu, potem Państwowemu Ośrodkowi Maszynowemu. W 1995r. POM sprywatyzował się i działa pod nazwą PROMEROL. Pałac wrócił do dawnych właścicieli. Na uwagę zasługuje przylegający do pałacu park, z ciekawym drzewostanem i stawem.

Sołtys:
Monika Różycka