Czułów

Wieś w południowo- zachodniej części Wyżyny Krakowskiej, wśród bogatego krajobrazu krasowego. Na obszarze 768 ha znajduje się ok.340 nr i 1230 mieszkańców. Czułów do XIIIw. otoczony był borami, które zaczęto karczować pod osadnictwo. Pierwszym dokumentem wymieniającym nazwę wsi był przywilej biskupa Idziego z 1124r. zatwierdzający posiadłość dla Klasztoru w Tyńcu. Na podstawie dokumentów Klasztoru wiadomo, iż był w posiadaniu Benedyktynów do 1772r. – do pierwszego rozbioru Polski kiedy to Tyniec znalazł się w rękach Habsburgów.W okresie międzywojennym oraz do 1973r. Czułów wchodził w skład gromadzkiej rady Czernichów i przyłączony został do gminy Liszki po reformie administracyjnej. 

Sołtys:
Irena Konik