Budowa zbiornika wody pitnej w Rącznej wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Baczyn

W związku z podpisaną umową o nr 00047-65150-UM0610307/22 z dnia 23.02.3024 z Samorządem Województwa Małopolskiego w zakresie dofinansowania zadania "Budowa zbiornika wody pitnej w Rącznej wraz z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Baczyn, obr. Mników Gm. Liszki" w ramach działania: Gospodarka wodno - ściekowa Gmina Liszki wykonuje zbiornik wody w Rącznej o pojemności 495 m3 oraz kanalizację sanitarną o długości o długości 1232m wraz z pompownią ścieków.

Koszt całkowity zdania: 3 446 295,81 zł
Wysokość dofinansowania: 2 740 462,00 zł

Zadanie dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.