Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki

 

Uchwała Rady Gminy Liszki z dnia 23 marca 2011r (Nr VI/36/2011) w sprawie: uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki

Załaczniki:

  1. Ustalenia studium
  2. Kierunki zagospodarowania przestrzennego: część I; część II
  3. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej: część I; część II
  4. Uwarunkowania rozwoju: część I; część II