Kaszów

Na południowym obrzeżu Jurajskiego Parku Narodowego w dorzeczu Sanki leży wieś Kaszów.W przywilejach Benedyktynów z Tyńca w 1105 widnieje nazwa tej wsi. Kaszów pojawia się też w dokumentacji z 1229 i1275r. oraz w 1282r. kiedy to Leszek Czarny przeniósł Kaszów na prawo magdeburskie. W 1363r. Kazimierz Wielki nadał sołectwo Opatowi tynieckiemu. Od tego czasu wieś znajdowała się w posiadaniu Benedyktynów aż do 1786r. Kaszów do dziś stanowi przykład ulicowej zabudowy, wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Główna droga to dawny trakt z Krakowa przez Liszki, Babice, Oświęcim na Śląsk. Charakterystyczne było budownictwo w Kaszowie – tzw. odmiana kaszowska drewnianej chałupy, konstrukcji zrębowej, uszczelnianej gliną o czterospadowym, krytym strzechą dachu. Obecnie w Kaszowie mieszka ok.1525 mieszkańców. Powierzchnia sołectwa obejmuje:834,76ha.

Zapraszamy do odwiedzenia strony www sołectwa Kaszów: www.kaszow.pl

Sołtys:
Artur Konik