Organizacje pozarządowe

Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Liszki:

Koła Gospodyń Wiejskich:

Koło Gospodyń Wiejskich „Kaszowianki”
Koło Gospodyń Wiejskich „Kryspinianki”
Koło Gospodyn Wiejskich w Mnikowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Czułowie