Krakowska Drużyna Orląt im. Antosia Petrykiewicza

Organizacja młodzieżowa kultywująca tradycje Związku Strzeleckiego powstałego w 1910 roku oraz Orląt Związku Strzeleckiego działających na terenie II Rzeczpospolitej Polskiej od 1932 roku.
Naszym celem jest propagowanie postaw patriotycznych oraz praca szkoleniowo-wychowawcza.

Zajęcia obejmują: kształtowanie postaw patriotycznych, rzetelne postępowanie i wykonywanie obowiązków, musztrę, pierwszą pomoc przedmedyczną, terenoznawstwo, podstawy sztuki przetrwania, bezpieczne zachowanie się w różnych sytuacjach, naukę o broni, podnoszenie sprawności fizycznej. Organizujemy naszym podopiecznym szkolenia, obozy szkoleniowe oraz wycieczki mające na celu podniesienie ich umiejętności oraz zdobycie wiedzy o historii, kulturze i tradycjach polskich.

Rekrutujemy nowych kandydatów do dwóch grup wiekowych:
- Orlęta od 10 do 15 roku życia,
- Strzelec od 15 roku życia.

Zapraszamy również osoby dorosłe, które chcą wesprzeć Drużynę swoją wiedzą i umiejętnościami.

Jesteśmy organizacją Non-profit. Zajęcia prowadzone są nieodpłatnie, a instruktorzy nie pobierają za swoją pracę wynagrodzenia. Utrzymujemy się tylko i wyłącznie dzięki wsparciu instytucji, firm i osób fizycznych.

Kontakt:
tel. 508-182-488
e-mail: orleta.krakow@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/OrletaKrakow