Urząd Gminy

Godziny pracy

Urząd Gminy:
  • poniedziałek 8.00 - 17.00
  • od wtorku do czwartku 7.30 - 15.30
  • piątek 7.30-14.30
Kasa Urzędu:
  • poniedziałek 8.30 - 15.45 
  • od wtorku do czwartku 8.00 - 14.00
  • piątek 8.00-13.00
  • *przerwa : 10.30 - 10.45​

Kierownictwo

Wójt Gminy Liszki – Wojciech Starowicz
ul. Mały Rynek 2, I p., pok. nr 6
tel.: 12 280 62 34,  12 280 6241
fax: 12 280 62 52

Sekretarz Gminy – Małgorzata Soja
ul. Mały Rynek 2, I p., pok. nr 8
tel.: 12 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 538
tel. bezpośredni: 12 257 65 38
fax: 12 280 62 52
Skarbnik Gminy – Józefa Urban
ul. Mały Rynek 2, I p., pok. nr 9
tel.: 12  280 62 34,  12 280 62 41 wew. 535
tel. bezpośredni: 12 257 65 35
fax: 12 280 62 52


Referaty

Sekretariat Wójta Gminy
tel. bezpośredni 12/2576531
12 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 531
Dziennik Podawczy
tel. bezpośredni 12 257 65 32 
12 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 532
 
Biuro Rady Gminy
Małgorzata Kamińska
ul. Mały Rynek 18, pok. 1
Tel. 12 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 556
tel. bezpośredni 12 257 65 56
Referat Finansowo - Księgowy
Kierownik referatu: Józefa Urban
ul. Mały Rynek 2, pok. 9
tel. 12 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 541, 561.
tel. bezpośredni 12 257 65 41, 12 257 65 61
Kasa
12/ 280-62-34, 12/280-62-41 wew. 533
tel. bezpośredni 12/2576533
Referat Podatków i Opłat
Kierownik referatu: Paulina Markiel
ul. Mały Rynek 2, pok. 12
12  280 62 34, 12 280 62 41 wew. 542, 558
tel. bezpośredni 12 257 65 42, 12 257 65 58
 
Referat Inwestycji i Infrastruktury
Kierownik referatu: Janusz Fajto
ul. Mały Rynek 2, pok. nr 4
12 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 534, 543   
tel. bezpośredni 12 280 62 44, 12 257 65 34, 12 257 65 43
Zamówienia publiczne - Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych
12/ 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 568
tel. bezpośredni 12 257 65 68

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Kierownik Referatu: Iwona Smaga
ul. Mały Rynek 2, pok. nr 101 - 103
tel. 12 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 545, 546
tel. bezpośredni 12 257 65 45, 12 257 65 46, 12 257 65 70
Ekodoradca
12 257 65 71

Referat Społeczno Administracyjny
Kierownik referatu: Małgorzata Soja
ul. Mały Rynek 2 pok. nr 8
tel. 12 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 551
tel. bezpośredni 12 257 65 51
Informatyk
12 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 567
tel. bezpośredni 12 257 65 67
Referat Planowania Przestrzennego i Geodezji
Kierownik referatu: Michał Korbiel
ul. Mały Rynek 18, pok. nr 4
tel. 12 280 62 34, 280 62 41 wew. 554, 563
tel. bezpośredni 12 280 62 42, 12 257 65 54, 12 257 65 63
Geodezja
12 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 557
tel. bezpośredni 12 257 65 57
 
Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych
Janusz Jakubaszek
ul. Mały Rynek 18 pok. nr 5
tel. 12 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 548
tel. bezpośredni 12 257 65 48
Referat Kultury Promocji i Sportu
Kierownik referatu: Agnieszka Pyla
ul. Mały Rynek 2, pok. nr 17
tel. 12 280 62 34, 280 62 41 wew. 547
tel. bezpośredni 12 257 65 47
 
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Mały Rynek 2, pok. nr 2
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich: Katarzyna Strojny
tel. bezpośredni 12 257 65 37
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Joanna Krupa
tel. bezpośredni 12 257 65 66
Referat Spraw Obywatelskich
ul. Mały Rynek 2, pok. nr 2
Dorota Kuczalska - inspektor - ewidencja ludności,
tel. bezpośredni 12 257 65 62
Magdalena Hans -inspektor – dowody osobiste
tel. bezpośredni 12 257 65 52
 
Zespół ds.Zarządzania Kryzysowego, Ochotniczych Straży Pożarnych i Obrony Cywilnej
ul. Mały Rynek 18, pok. nr 5
tel. 12 280 62 34, 280 62 41 wew. 548
tel. bezpośredni 12 257 65 48

Konto bankowe Urzędu Gminy Liszki

Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Liszkach
77 8591 0007 0210 0000 0068 0003