23 listopada 2022 Informacje

PÓKI POLSKA ŻYJE W NAS, PÓTY NIE ZGINIE! CHÓRZYŚCI Z RĄCZNEJ DLA NIEPODLEGŁEJ

"Płomień rozgryzie malowane dzieje,
Skarby mieczowi spustoszą złodzieje,
Pieśń ujdzie cało..."    /Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrood/

W niedzielny poranek 20 listopada w kościele parafialnym w Rącznej mimo mrozu było ciepło i radośnie. Zebranych, słuchających koncertu w wykonaniu chóru Szkoły Podstawowej im. Króla Jana III Sobieskiego w Rącznej i jej absolwentów połączyła pieśń.

Siłą sześćdziesięciu młodych głosów, płynących z pełnych zapału serc chórzystów zabrzmiały pieśni patriotyczne różnych epok. Usłyszeliśmy radosne piosenki Powstania Warszawskiego, utwory współczesne i najbardziej lubiane pieśni legionowe. Melodia płynęła daleko, daleko...

Po przerwie wymuszonej pandemią powróciliśmy do tradycji koncertowania przed społecznością lokalną. Zaśpiewaliśmy dla niepodległej Polski! Dziękujemy serdecznie Księdzu Proboszczowi za przyjęcie nas w kościele i ciepłe słowa do nas skierowane, Dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom i rodzicom za to, że byli w tym dniu z nami, a także wszystkim słuchaczom, którzy swoją obecnością dodawali nam sił. Słowa wdzięczności kierujemy także do absolwentów naszej szkoły, którzy wraz z nami wystąpili.

Chór SP im. Króla Jana III Sobieskiego w Rącznej

PÓKI POLSKA ŻYJE W NAS, PÓTY NIE ZGINIE! CHÓRZYŚCI Z RĄCZNEJ DLA NIEPODLEGŁEJ

Galeria