25 listopada 2022 Informacje

Komunikat dla mieszkańców kupujących węgiel po cenach preferencyjnych

Informujemy, że po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Urząd Gminy Liszki wystawia fakturę za zakup paliwa stałego. Faktura zostanie przesłana na adres e-mail podany we wniosku lub w przypadku gdy nie został podany, należy odebrać ją w Sekretariacie Wójta Gminy Liszki (ul. Mały Rynek 2, I piętro).

Preferencyjna cena paliwa stałego w ramach naboru została ustalona na 1850 zł brutto za tonę i obejmuje również transport do mieszkańca. Po otrzymaniu faktury należy dokonać przelewu na podany numer rachunku bankowego urzędu. W tytule przelewu należy podać:  numer faktury, imię i nazwisko oraz adres nabywcy węgla.  Po zaksięgowaniu płatności, informacja o tym zostanie przekazana do Przedsiębiorstwa Transportowo-Handlowego „Więcek” z Krzeszowic, które będzie zajmowało się dostawą węgla do mieszkańców. Skład węglowy będzie ustalał  telefonicznie, bezpośrednio z mieszkańcami termin transportu węgla ze składu na wskazany adres nieruchomości.

Dostawa węgla do mieszkańców uwarunkowana jest dostępnością węgla u podmiotu wprowadzającym węgiel do obrotu w ramach zakupu preferencyjnego.

UWAGA: nie ma możliwości wyboru sortymentu węgla pomiędzy groszkiem, a ekogroszkiem. Podmiot wprowadzający węgiel do obrotu, z którym Gmina zawała umowę oferuje sortyment groszek II JARET.  Poniżej specyfikacja jakościowa tego sortymentu węgla.

Wcześniej składana przez mieszkańców  Ankieta dotycząca zainteresowania Mieszkańców Gminy Liszki zakupem węgla kamiennego nie jest równoznaczna z możliwością zakupu. Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku o zakup preferencyjny.

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 12 257 65 31,  12 257 65 32 lub mailowy: m.soja@liszki.pl, j.wlazlo@liszki.pl

Komunikat dla mieszkańców kupujących węgiel po cenach preferencyjnych