23 sierpnia 2022 Informacje

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Informujemy, że do dnia 30 listopada 2022 r. mieszkańcy naszej Gminy mogą składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Liszki lub elektronicznie. Wnioski złożone elektronicznie muszą być uwierzytelnione profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.

Wysokość dodatku węglowego wynosi 3 tys. zł i będzie wypłacona w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia , kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, która  zakupiła paliwo stałe po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego zostanie wysłana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie posiada poczty elektronicznej, może odebrać dokument w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Liszki (tel. 12 257 65 71, 12 257 65 46).

Załączniki:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego