15 października 2019 Informacje

Zawiadomienie

dotyczy: ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 na dzień 15.10.br.

  Zawiadomienie

Zawiadomienie

Dotyczy: ryzyka przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM 10 na dzień 15.10.br.

Prognoza zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM 10