14 października 2019

„E-xtra kompetentna Gmina Liszki”

Dofinansowanie projektu: z UE: 33 500,00 zł

 „E-xtra kompetentna Gmina Liszki”


Gmina Liszki przystąpiła do realizacji projektu grantowego pn. „E-xtra kompetentna Gmina Liszki” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Dofinansowanie projektu: z UE: 33 500,00 zł
Okres realizacji projektu: 02.10.2019 - 29.11.2019 r.

Cel główny projektu : rozwój kompetencji cyfrowych 60 mieszkańców Gminy Liszki

Cele szczegółowe:
1.    Wzrost kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Liszki w wieku 25-74 lat w okresie realizacji projektu.
2.    Podniesienie potencjału dydaktycznego w zakresie kompetencji cyfrowych Gminy Liszki
3.    Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowego cyklu szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych dla 60 mieszkańców Gminy Liszki w tym dla osób niepełnosprawnych w wieku od 25 do 74  lat. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny. Każdy z uczestników projektu może wziąć udział tylko w jednym module szkoleniowym.
Tematyka szkoleń:
•    „Rodzic w Internecie”
•    „Mój biznes w sieci”
•    „Moje finanse i transakcje w sieci”
•    „Działam w sieciach społecznościowych”
•    „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
•    „Rolnik w sieci”
•    „Kultura w sieci”

Nabór uczestników do projektu zostanie ogłoszony już wkrótce na stronie www.liszki.pl , BIP Liszki oraz na profilu FB Gminy Liszki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

Oficjalny profil Facebook Gmina Liszki - Urząd