15 października 2019

REKRUTACJA DO PROJEKTU: „E-XTRA KOMPETENTNA GMINA LISZKI”

Wójt Gminy Liszki zaprasza do udziału w projekcie pn. „E-xtra Kompetentna Gmina Liszki”

REKRUTACJA DO PROJEKTU: „E-XTRA KOMPETENTNA GMINA LISZKI”


REKRUTACJA DO PROJEKTU: „E-XTRA KOMPETENTNA GMINA LISZKI”

Wójt Gminy Liszki zaprasza do udziału w projekcie pn. „E-xtra Kompetentna Gmina Liszki”, który uzyskał dofinansowanie w ramach projektu „E-xtra Kompetentni - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”

Bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu „E-xtra Kompetentna Gmina Liszki” dla 60 mieszkańców Gminy Liszki w tym dla osób niepełnosprawnych w wieku od 25 do 74  lat, którzy są zainteresowani zwiększeniem kompetencji cyfrowych.

Istnieje możliwość udziału tylko w jednym z poniższych tematów szkolenia:
•    „Rodzic w Internecie”
•    „Mój biznes w sieci”
•    „Moje finanse i transakcje w sieci”
•    „Działam w sieciach społecznościowych”
•    „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
•    „Rolnik w sieci”
•    „Kultura w sieci”

Wiecej informacji w temacie szkoleń na stronie e-xtra.com.pl/  (REALIZACJA MIKROGRANTÓW)

Termin realizacji szkoleń to październik – listopad 2019 r.

Szkolenia będą prowadzone w małych 10 osobowych grupach przez wykwalifikowaną kadrę instruktorów. Zajęcia w ramach jednego modułu szkoleniowego (16 godz. dydaktycznych) będą w trybie: 4 dni x 4 godzin (popołudniami w trakcie tygodnia oraz w weekendy) zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, który zostanie wcześniej dostosowany do potrzeb uczestników projektu. W ramach projektu każdy z uczestników będzie miał zapewniony dostęp do sprzętu komputerowego, otrzyma niezbędne materiały dydaktyczne oraz certyfikat ukończenia szkolenia. W trakcie szkoleń przewidywane są przerwy kawowe i lunchowe. Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

Szkolenia realizowane będą w 3 miejscach na terenie gminy, w zależności od preferencji uczestników:
•    Urząd Gminy Liszki (Liszki 230, 32-060 Liszki);
•    Urząd Gminy Liszki (Liszki 94, 32-060 Liszki);
•    Budynek siedziby Spółki Komunalnej Likom (Liszki 5, 32-060 Liszki)

Zasady i terminy rekrutacji określono w regulaminie

Nabór uczestników do projektu rozpoczyna się w dniu 15 października 2019 r. i będzie prowadzony na bieżąco, do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników. Liczba miejsc jest ograniczona.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Urzędzie Gminy Liszki (Liszki 94, I piętro, pok. nr 5).

Wymagane dokumenty:
1. Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie
2. Kwestionariusz osobowy osoby przystępującej do projektu
3. Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu beneficjenta
4. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie przetwarzania wizerunku
*W przypadku osoby niepełnosprawnej dodatkowo:
5. Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego
6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego

Dokumenty należy wydrukować w kolorze, gotowe formularze są dostępne w Urzędzie Gminy Liszki (Liszki 94, I piętro, pok. nr 5).

Po otrzymaniu zgłoszeń Koordynator projektu skontaktuje się z uczestnikami celem uzgodnienia szczegółów dotyczących terminu oraz miejsca przeprowadzania szkoleń.

Koordynator projektu: Edyta Klita, tel. 12/280 62 34 wew. 548, e-mail: e.klita@liszki.pl