26 lutego 2024 Informacje

Zapytanie ofertowe pn. Prace remontowo-konserwatorskie w budynku starej plebani z zachowanym romańskim palatium z XII w. przy kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Morawicy – etap I

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na. "Prace remontowo-konserwatorskie w budynku starej plebani z zachowanym romańskim palatium z XII w. przy kościele pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Morawicy – etap I"

Więcej informacji pod linkiem:
https://bip.malopolska.pl/ugliszki,a,2414519,zapytanie-ofertowe-pn-prace-remontowo-konserwatorskie-w-budynku-starej-plebani-z-zachowanym-romanski.htm

 

Załączniki: