22 lutego 2024 Informacje

LVII Sesja Rady Gminy Liszki

Informujemy, że LVII Sesja Rady Gminy Liszki odbędzie się 27 lutego 2024 r. o godz. 13.00 w Mnikowie nr 13 (budynek Szkoły Podstawowej).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej dot. wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze.
  4. Podjęcie uchwał.
  5. Wręczenie Aktu Nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Liszki.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie obrad.