09 lipca 2024 Informacje

Wykaz lokali i nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i dzierżawy (Kaszów, Chrosna, Rączna, Mników, Jeziorzany, Piekary, Ściejowice)

Działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. Z 2023.344 tj z dnia 2023.02.24) informuję, że od dnia 09.07.2024 r. został podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Liszki www.liszki.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Liszkach, ul. Mały Rynek 18 32-060 Liszki wykaz:

  • nieruchomości gruntowych w miejscowości: Kaszów 2192/1, Chrosna 617/4, Kaszów 1535, Rączna 1545/78, Rączna 2184, Kaszów 2277.
  • słupów z przeznaczeniem na zawieszenie światłowodu w miejscowościach: Mników, Jeziorzany, Piekary, Rączna i Ściejowice.

Wójt Gminy Liszki
Wojciech Starowicz

Załączniki:

Wykaz lokali i nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia i dzierżawy (Kaszów, Chrosna, Rączna, Mników, Jeziorzany, Piekary, Ściejowice)