09 lipca 2024 Informacje

130-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach

W sobotę, 6 lipca 2024 roku jednostka OSP Piekary świętowała jubileusz swojego istnienia. Uroczyste obchody zainaugurowała msza św. w kościele pw. Narodzenia Pańskiego w Piekarach, po której wszyscy, prowadzeni przez orkiestrę dętą OSP z Dąbrowy Szlacheckiej przemaszerowali na plac przed remizą.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości komendanta gminnego druha Grzegorza Korczka członkowi Zarządu Głównego ZOSP RP druhowi Łukaszowi Smółce oraz członkowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druhowi Jerzemu Stopie, nastąpiło podniesienie biało-czerwonej flagi na maszt przez poczet flagowy rozpoczynające część oficjalną uroczystości. Szczególnie oddanym strażakom wręczono odznaczenia oraz wyróżnienia. Zaproszeni goście dziękowali druhom za ich profesjonalizm oraz działalność na rzecz lokalnej społeczności. Wszyscy podkreślali znaczenie, jaką odgrywa Ochotnicza Straż Pożarna w życiu małej ojczyzny.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: współorganizator uroczystości oraz gospodarz miejsca wójt Gminy Liszki Wojciech Starowicz, posłanka na Sejm RP Dorota Marek, wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar, marszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, dowódca JRG 3 bryg Andrzej Poniedziałek, radne Powiatu Krakowskiego Agnieszka Pyla i Zofia Pyla, członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Jerzy Stopa, radny Gminy Liszki Adam Kowalik, komendant gminny OSP Grzegorz Korczek, druh Ryszard Olszewski oraz mieszkańcy Piekar.

Po zakończeniu oficjalnej cześć uroczystości prezes OSP Piekary Marcin Mazur zaprosił wszystkich do wspólnego świętowania podczas zabawy tanecznej.

130-lecie powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach

Galeria