10 lipca 2024 Informacje

IV Sesja Rady Gminy Liszki

Informujemy, że IV Sesja Rady Gminy Liszki odbędzie się 17 lipca 2024 r. o godz. 13.00 w Liszkach (ul. Mały Rynek 18).

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwał:
    Projekt nr 1. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Liszki na rok 2024.
    Projekt nr 2. w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXII/465/2021 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Zarządowi Województwa Małopolskiemu na dofinansowanie zadania drogowego w 2022r. realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
    Projekt nr 3. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Liszki na lata 2024-2032
  3. Zakończenie obrad.

IV Sesja Rady Gminy Liszki