09 lipca 2024 Informacje

Bon energetyczny 2024 - informacje dla mieszkańców

Od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Św. Jana Kantego 5, osobiście, listowanie lub elektronicznie e-PUAP, można składać wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego. Bon energetyczny przysługuje za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Wnioski złożone po 30 września pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Bon energetyczny przysługuje:

  1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 2.500 zł,
  2. osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 r. na osobę nie przekracza kwoty 1.700 zł na osobę

Bon energetyczny przysługuje w wysokości:

  1.    300 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  2.    400 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  3.    500 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  4.    600 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

  1.    600 zł – gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;
  2.    800 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;
  3.   1000 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;
  4.   1200 zł – gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z co najmniej 6 osób.

Wypłata nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od wojewody w formie wskazanej przez wnioskodawcę we wniosku.

Bon energetyczny 2024 - informacje dla mieszkańców