Plan zagospodarowania przestrzennego

Lp.

Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
lub zmiany planu

Nr i data uchwały Rady Gminy Liszki Publikacja – Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Linki  Uwagi
1.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki w części wsi Liszki, Kryspinów, Piekary Nr XI/81/07 z dnia 02.08.2007 r. Nr 703 poz. 4621 z dnia 03.10.2007 r.

treść uchwały

rysunki: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; legenda

UWAGA!

Plan częściowo zastąpiony uchwałami:

Dla części Kryspinowa - punkt 13 w tabeli

Dla części Piekar - punkt 14 w tabeli

1.2 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki dla części sołectw Liszki, Piekary, Kryspinów (zmiana do planu z pkt 6.1.) Nr LVI/548/2010 z dnia 08.11.2010 r. Nr 645 poz. 5307 z dnia 06.12.2010 r.

treść uchwały

 
2.1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary Nr XII/87/07 z dnia 13.09.2007 r. Nr 777 poz. 5114 z dnia 08.11.2007 r.

treść uchwały
legenda

rysunki planu:

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45

UWAGA!

Plan częściowo zastąpiony uchwałami:

Dla części Rącznej - punkt 5 w tabeli

Dla części Czułowa - punkt 6 w tabeli

Dla części Piekar - punkt 14 w tabeli

2.2 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki dla części sołectw Liszki, Piekary, Kryspinów (zmiana do planu z pkt 6.1.) Nr LVI/548/2010 z dnia 08.11.2010 r. Nr 645 poz. 5307 z dnia 06.12.2010 r. treść uchwały  
2.3 Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Liszki sołectw Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary (zmiana do planu z pkt 7.1.) Nr XXII/181/2012 z dnia 20.09.2012 r. Poz. 4997 z dnia 11.10.2012 r. treść uchwały  
3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Morawica – obszar 1 (fragment wsi Morawica) Nr XXX/338/2017 z dnia 16.02.2017 r. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 1 marca 2017 r. poz. 1513 treść uchwały      
4. Miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mników – obszar 2, (Mników mały plan) Nr XLV/508/2018 z dnia 04.06.2018 r. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 12 czerwca 2018 r. poz. 4241 treść uchwały      
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów – obszar 2 (Kryspinów Kąty) Nr II/22/2018 z dnia 29.11.2018 r. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. poz. 8348 treść uchwały      
6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Czułów – obszar 1 (Czułów mały plan) Nr VI/73/2019 z dnia 21.03.2019 r Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2019 r. poz. 2610 treść uchwały      
7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Piekary – obszar 1 (Piekary oczyszczalnia) Nr XIV/158/2019 z dnia 08.11.2019 r. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. poz. 8174 treść uchwały      
8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kaszów – obszar 1 (Kaszów mały plan) Nr XIV/159/2019 z dnia 08.11.2019 r. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 21 listopada 2019 r. poz. 8175 treść uchwały      
9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Cholerzyn – obszar 2 (Cholerzyn mały plan) Nr XIV/160/2019 z dnia 08.11.2019 r. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 8 listopada 2019 r. poz. 8176 treść uchwały      
10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kryspinów – obszar 1 (Kryspinów duży plan) Nr XX/270/2020 z dnia 20.08.2020 r. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 1 września 2020 r. poz. 5403 treść uchwały      
11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Piekary – obszar 2 (Piekary duży plan) Nr XX/271/2020 z dnia 20.08.2020 r Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 1 września 2020 r. poz. 5425 treść uchwały      
12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Morawica – obszar 2 (Morawica duży plan) Nr XXI/295/2020 z dnia 23.09.2020 r. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 19 października 2020 r. poz. 645 treść uchwały      
13. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mników i Baczyn – obszar 1  (Mników duży plan bez Baczyna) Nr XXIV/329/2020 z dnia 21.12.2020 r. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 7 stycznia 2021 r. poz. 166 treść uchwały      
14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Budzyń

Nr XXVII/382/2021 z dnia 06.05.2021 r.

Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. poz. 3402 treść uchwały      
15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Ściejowice

Nr XXVII/383/2021 z dnia
06.05.2021 r.

Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. poz. 3402 treść uchwały      
16. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Cholerzyn – obszar 1

Nr XXIX/416/2021 z dnia
28.06.2021 r.

Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 7 lipca 2021 r. poz. 3943 treść uchwały      
17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kaszów – obszar 2 Nr XXIX/415/2021 z dnia
28.06.2021 r
Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 7 lipca 2021 r. poz. 4016 treść uchwały      
18. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Jeziorzany – obszar 1 Nr XXX/423/2021 z dnia
12.08.2021 r.
Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2021 r. poz. 4800 treść uchwały      
19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Mników i Baczyn – obszar 3 Nr XXX/424/2021 z dnia
12.08.2021 r.
Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2021 r. poz. 4801 treść uchwały      
20. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Liszki XXX/425/2021 z dnia
12.08.2021 r.
Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 19 sierpnia 2021 r. poz. 4802 treść uchwały      
21. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Czułów – obszar 2 Nr XXXI/440/2021 z dnia
29.09.2021 r
.
Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 15 października 2021 r. poz. 5750 treść uchwały      
22. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Rączna – 1 Nr XXXI/441/2021 z dnia
29.09.2021 r.
Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 15 października 2021 r. poz. 5751 treść uchwały      
23. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrosna – obszar 2 i 3 Nr XXXIV/492/2021 z dnia
20.12.2021 r.
Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 31 grudnia 2021 r. poz. 8221 treść uchwały      

Zmiany planistyczne