22 czerwca 2021

Rolnictwo i Ochrona Środowiska

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

32-060 Liszki, ul. Mały Rynek 2
pok. 101, 102, 103 - budynek główny Urzędu Gminy Liszki (wejście od drogi wojewódzkiej)
tel. 12 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 545, 546
tel. bezpośredni 12 25 76 545, 12 25 76 546, 12 25 76 570
Ekodoradca 
tel. 12 25 76 571 – pok. 103 (wejście od drogi wojewódzkiej)
tel. 12 25 76 549 – pok. 14 (wejście główne do Urzędu Gminy Liszki)


Kierownik referatu  - mgr inż. Iwona Smaga


Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska realizuje zadania Urzędu Gminy Liszki z zakresu:
zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym, zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznanej za agresywną, bezdomnych zwierząt, utrzymania porządku i czystości, zezwolenia na działalność w zakresie opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe, rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, usuwania azbestu, ochrony przed powodzią, zmian stanu wody, nadzoru nad lasami gminnymi, gospodarki łowieckiej, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, nadzoru nad pracą ukaranych i skazanych, wydawanie opinii geologicznych, zwrot części podatku akcyzowego dla rolników, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Godziny pracy:
Poniedziałek 8:00 - 17:00
Wtorek - Czwartek 7:30 - 15:30
Piątek 7:30 - 14:30

 

Gospodarowanie odpadami
 Kliknij!

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami
Kliknij!

 Ochrona powietrza
Kliknij!

Ochrona Wód
Kliknij!

Zwrot podatku akcyzowego
Kliknij!

Galeria

Galeria

Galeria

Galeria