09 marca 2022 Informacje

Zaproszenie dla nauczycieli do bezpłatnego udziału w projekcie „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego”

Wójt Gminy Liszki objął honorowym patronatem projekt „Forum kadry włączającej województwa małopolskiego”.

Zapraszamy nauczycieli do bezpłatnego udziału w projekcie.