11 marca 2022 Informacje

Nabór wniosków o dofinansowanie wymiany nieekologicznego źródła ciepła na kocioł na biomasę

Nabór wniosków o dofinansowanie wymiany nieekologicznego źródła ciepła na kocioł na biomasę

Wójt Gminy Liszki ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie wymiany nieekologicznego źródła ciepła na kocioł na biomasę w ramach projektu "Redukcja niskiej emisji przez promowanie oraz dofinansowanie wymiany palenisk domowych z terenu gminy Liszki na źródła ciepła zasilane paliwami gazowymi” - działanie 4.4.1 RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020- etap 2.”

Warunkiem zaakceptowania zmian w projekcie jest uzyskanie przez Gminę Liszki odpowiedniej liczby zgłoszeń mieszkańców zainteresowanych  instalacją kotłów na biomasę.

Zachęcamy do zgłaszania swego uczestnictwa w projekcie poprzez złożenie deklaracji (POBIERZ).

Deklarację można pobrać w siedzibie Urzędu Gminy Liszki ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki – dziennik podawczy (parter) oraz u Ekodoradcy pokój numer 14.

Nabór wniosków odbywa się w dniach 07.03.2022 – 14.03.2022 w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowych informacji o zasadach otrzymania dotacji udziela Ekodoradca Urzędu Gminy Liszki – Paulina Stadnik-Chyrc  p.stadnik-chyrc@liszki.pl tel. 12 257 65 49.

UWAGA!
Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem nieruchomości do projektu przez Gminę Liszki.

Przypominamy! Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla Małopolski, podjętej w styczniu 2017 roku przez Zarząd Województwa Małopolskiego ,  w przypadku pieców i kominków od 1 stycznia 2023 roku będzie dopuszczone używanie tylko urządzeń, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%. Dane dotyczące sprawności cieplnej zawiera dokumentacja techniczna lub instrukcja kominka lub pieca. Urządzenia grzewcze, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu np. elektrofiltry.

Oznacza to, że piece na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów co najmniej klasy 3 muszą być zlikwidowane do końca 2022 roku!