04 sierpnia 2022 Informacje

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wchodzącej w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa położnej na terenie gminy Liszki

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie podaje do publicznej wiadomości Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wchodzącej w skład zasobu Skarbu Państwa położnej na terenie gminy Liszki:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży wchodzącej w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa położnej na terenie gminy Liszki