02 czerwca 2023 Informacje

Dotacja do wymiany kotła na proekologiczne ogrzewanie

Przypominamy, że na obszarze województwa małopolskiego obowiązuje uchwała antysmogowa – uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXXII/452/17 z dnia 23 stycznia 2017 r. wraz z późniejszymi zmianami, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zgodnie z którą wymiany kotłów pozaklasowych należy dokonać do końca kwietnia 2024 roku!

Informujemy, że istnieje możliwość otrzymania wsparcia - dotacji na zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego oraz modernizacja instalacji co w istniejących ocieplonych budynkach podczas likwidacji kotła na węgiel.

Szczegółowe informacje o programie:
https://liszki.pl/mieszkaniec/ochrona-srodowiska/wymien-piec/
 

Maksymalny termin wykonania inwestycji to 31 sierpnia 2023 r., ale przeprowadzenie inwestycji przed podpisaniem umowy o dotację z Gminą skutkuje brakiem refundacji poniesionych kosztów.
Liczy się kolejność zgłoszeń!

! PROGRAM MOŻNA POŁĄCZYĆ Z DOFINANSOWANIEM Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” !

Więcej informacji udziela Ekodoradca,
Paulina Stadnik-Chyrc
Liszki, ul. Mały Rynek 2
pok. 14
tel. (12) 257 65 49
e-mail: p.stadnik-chyrc@liszki.pl

Załącznik:
Deklaracja RPO ZIT

Dotacja do wymiany kotła na proekologiczne ogrzewanie