03 października 2022 Informacje

Zmiana uchwały antysmogowej dla Małopolski

Radni Województwa Małopolskiego, zdecydowaną większością głosów podjęli decyzję o zmianie uchwały antysmogowej i wydłużeniu obowiązywania pieców bezklasowych do kwietnia 2024 roku.

Zmiany polegają na przedłużeniu terminu użytkowania kotłów pozaklasowych (w tym klasy 1 i 2). Urządzenia te będą mogły być eksploatowane do końca kwietnia 2024 r., a nie tak jak określały pierwotne zapisy uchwały - do końca 2022 r. Ponadto zmianie ulega termin, którym objęte są piece ogrzewania miejscowego, takie jak: kominki, kozy, kuchnie węglowe i piece kaflowe. Od 1 maja 2024 r. użytkowane będą mogły być wyłącznie urządzenia spełniające wymagania ekoprojektu lub posiadające sprawność na poziomie minimum 80% lub wyposażone w urządzenie redukujące emisję pyłu do wartości ekoprojektu.

Bez zmian 

Zmianie nie ulegają przepisy dotyczące kotłów centralnego ogrzewania klasy 3, 4 i 5 wg normy PN-EN 303-5:2012. Urządzenia klasy 3 i 4 można eksploatować do końca roku 2026, a urządzenia klasy 5 - bezterminowo.

Zapisy dotyczące nowych urządzeń dopuszczonych do montażu również nie uległy zmianie. Od 1 stycznia 2017 r. dozwolony jest montaż wyłącznie ogrzewania spełniającego wymogi ekoprojektu. Nie jest wystarczające spełnienie wymagań klasy 5. W przypadku kotłów centralnego ogrzewania można wybrać wyłącznie urządzenia z automatycznym podawanie paliwa (z podajnikiem) lub kotły zgazowujące. Kocioł nie może być wyposażony w ruszt awaryjny.

Przypominamy, że od 1 lipca 2017 roku w całej Małopolsce obowiązuje zakaz stosowania mułów i flotów węglowych. Nie można również spalać węgla oznaczonego jako „miał”. Obowiązuje także zakaz spalania drewna i biomasy o wilgotności powyżej 20%. Oznacza to, że drewno przed spaleniem powinno być sezonowane – jego suszenie powinno trwać co najmniej dwa sezony. Suche drewno charakteryzuje się znacznie wyższą kalorycznością i niższą emisją zanieczyszczeń niż drzewo surowe.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej: www.powietrze.malopolska.pl/antysmogowa/malopolska/.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Gminie

W Urzędzie Gminny Liszki prowadzony jest Punkt Informacyjno-Konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”. W punkcie można uzyskać informację odnośnie możliwych form dofinasowania na termomodernizację budynku, wymianę nieefektywnego ogrzewania oraz montaż OZE. Więcej informacji udziela Ekodoradca, pok. 103, tel. (12) 2576571 oraz pok. 14 (12) 2576549.

Zmiana uchwały antysmogowej dla Małopolski