18 września 2020 Informacje

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Liszki

XXI Sesja  Rady Gminy Liszki odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. o godz. 13.00  na Hali Sportowej w budynku Szkoły Podstawowej w Liszkach nr 457

XXI Sesja  Rady Gminy Liszki odbędzie się w dniu 23 września 2020 r. o godz. 13.00  na Hali Sportowej w budynku Szkoły Podstawowej w Liszkach nr 457          

Tematami sesji będą m.in.: :

  1. Ocena realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku.
  2. Zatwierdzenie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 w pierwszym półroczu 2020 roku.
  3. Zatwierdzenie wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach za pierwsze półrocze 2020 roku.
  4. Podjęcie uchwał.
  5. Wolne wnioski.