30 listopada 2022 Informacje

Zaproszenie na debatę społeczną pt. "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nią wpływ" (Kaszów, 01.12.2022 r.)

Szanowni mieszkańcy gminy Liszki!

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. Tomasz Drożdżak wspólnie  z Komendantem Komisariatu Policji w Zabierzowie nadkom. Mariuszem Świdą oraz Wójtem Gminy Liszki Panem Pawłem Miś, serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców gminy Liszki, a w szczególności mieszkańców Kaszowa do udziału w debacie społecznej „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”, która odbędzie się:

1 grudnia 2022 roku o godz. 17:30 w Remizie OSP w Kaszowie (Kaszów 614, 32-060 Kaszów)

Tematem głównym debaty będzie omówienie problemów i zagrożeń związanych z „Grupowaniem się młodzieży dewastującej mienie w rejonie Remizy OSP i Szkoły Podstawowej w Kaszowie.” Celem spotkania będzie wspólne wypracowanie i zaplanowanie działań prewencyjnych Policji, dążących do wyeliminowania lub przynajmniej zminimalizowania występujących w tym zakresie zagrożeń. Podsumujemy także stan bezpieczeństwa na terenie gminy, a także omówimy problemy społeczne występujące lokalnie, m.in. zgłaszane za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w debacie!

Zaproszenie na debatę społeczną pt. `Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nią wpływ` (Kaszów, 01.12.2022 r.)