24 czerwca 2024 Informacje

Z Lisiecką Kartą Mieszkańca możesz więcej. Sprawdź warunki uzyskania LKM!

Czy wiesz, że u Partnerów Lisieckiej Karty Mieszkańca możesz zapłacić mniej m.in. za ulubione danie, naprawę samochodu, pyszną kawę czy wypranie ukochanej kurtki?

Nie wiedziałeś tego? Już teraz sprawdź pełną listę Partnerów Lisieckiej Karty Mieszkańca na https://bit.ly/3Nx2yVZ.

Znajdziesz tam również wszystkie potrzebne informacje i dokumenty potrzebne do wyrobienia Lisieckiej Karty Mieszkańca. Wystarczy wypełnić wniosek i złożyć na Dzienniku Podawczym UG Liszki.

Zgodnie z pkt. II.1 Regulaminu Lisieckiej Karty Mieszkańca, do otrzymania LKM uprawnieni są:

  • każdy mieszkaniec gminy Liszki, który rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym w Krakowie i deklaruje w swoim zeznaniu podatkowym, że jego miejscem zamieszkania jest gmina Liszki,
  • członkowie rodziny osoby wymienionej w pkt. a, nieuzyskujące dochodów lub osiągający dochód nieopodatkowany, których miejscem zamieszkania jest gmina Liszki – współmałżonek oraz dzieci (bądź osoby będące pod opieką prawną) do ukończenia 18. roku życia lub kontynuujący naukę do 26. roku życia,
  • osoby bezrobotne, na podstawie zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Krakowie lub zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o nieuzyskiwaniu dochodu,
  • osoby otrzymujące zasiłek stały z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liszkach.

Przypominamy, że najważniejsze założenie programu LKM zapewnia bezpłatne wejście na teren Zalewu na Piaskach!

Lista Partnerów Lisieckiej Karty Mieszkańca:

Z Lisiecką Kartą Mieszkańca możesz więcej. Sprawdź warunki uzyskania LKM!