23 stycznia 2023 Informacje

XLIV Sesja Rady Gminy Liszki (26 stycznia 2023 r.)

Informujemy, że 26 stycznia 2023 r. o godz. 13.00 w Liszkach, ul. Szkolna 50 (Szkoła Podstawowa – Hala Sportowa) odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Liszki.

Proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
3.    Podjęcie uchwał.
4.    Wolne wnioski.
5.    Zakończenie obrad.