22 września 2022 Informacje

XLI Sesja Rady Gminy Liszki (27.09.2022 r.)

Informujemy, że 27 września 2022 r. o godz. 13.00 w Liszkach, ul. Szkolna 50 (Szkoła Podstawowa – Hala Sportowa) odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Liszki.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i zatwierdzenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
  4. Informacja z wykonania budżetu gminy i informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2022 roku.
  5. Informacja z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Liszkach za pierwsze półrocze 2022 roku.
  6. Podjęcie uchwał.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.