16 listopada 2023 Informacje

Wybory sołtysów i rad sołeckich 2024

Wójt Gminy Liszki zarządził przeprowadzenie wyborów sołtysów i członków rad sołeckich w sołectwach gminy Liszki na dzień 14 stycznia 2024 r. (niedziela). Wybory zostaną przeprowadzone w godzinach 8.00 – 17.00 .

Została powołana Gminna Komisja Wyborcza ds. wyborów sołeckich, która zgodnie z kalendarzem wyborczym będzie rejestrowała kandydatów na sołtysów oraz członków rady sołeckiej.

Wszystkie szczegółowe informacje nt. wyborów sołeckich takie jak: kalendarz wyborczy, lokale wyborcze, skład komisji, wzory dokumentów itp. będą sukcesywnie umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem:
https://bip.malopolska.pl/ugliszki,m,427067,2024-2029.html

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 12 280 62 34, 12 280 62 41 wew. 31, 38, 51 i 56.