15 września 2023 Informacje

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego do 30 września!

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o przyznanie stypendium za ponadlokalne osiągnięcia sportowe w 2023 roku lub sezonie 2022/23 zostało przedłużone do 30 września 2023 roku. Do tego dnia wypełniony wniosek wraz z załącznikami potwierdzającymi sukcesy należy złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym UG Liszki lub przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Liszki – ul. Mały Rynek 2, 32-060 Liszki.

Gmina Liszki stawia na sport!

Załączniki:

Wnioski o przyznanie stypendium sportowego do 30 września!